E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Ordu Üniversitesinde Yapılan Bilimsel Çalışmalar Her Geçen Yıl Artıyor

03.03.2017

2006 yılında eğitim-öğretime başlayan Ordu Üniversitesi, büyüme hızından ödün vermeden gelişimini hızla sürdürüyor. Bununla birlikte Üniversitemizde kurulduğu yıldan bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar da artarak devam ediyor. Buna bağlı olarak yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen bilimsel toplantılar ve yürütülen bilimsel yayın çalışmaları da her yıl artış göstermektedir. Bilimsel toplantılar kapsamında yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen bildiri, poster, panel, seminer, konferans, kongre, toplantı, sempozyum, sergi ve konser gibi bilimsel faaliyetler yer alırken bilimsel yayın çalışmaları kapsamında ise öğretim elemanları tarafından yürütülen makale, kitap, tez ve dergi yayınları yer alıyor.

Buna göre Üniversitemiz öğretim elemanlarının yıllara göre katıldığı bilimsel toplantı sayısı 2007 yılında yurt içi ve yurt dışında toplam 102, 2008 yılında 245, 2009 yılında 303, 2010 yılında 189, 2011 yılında 281, 2012 yılında 362; 2013 yılında 373, 2014 yılında 355; 2015 yılında 936, 2016 yılında ise bin 187’ye ulaştı.

Yurt içi ve yurt dışında yürütülen bilimsel yayın sayıları ise 2007 yılında 59, 2008 yılında 98, 2009 yılında 213, 2010 yılında 325, 2011 yılında 209, 2012 yılında 319, 2013 yılında 691,2014 yılında 281, 2015 yılında bin 482, 2016 yılında ise bin 660 olarak verilere yansıdı.

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Önemli İki Tarımsal Ürün Olan Fındık ve Kiviyle İlgili Bilimsel Çalışmalarını Sürdürüyor

Üniversitemiz Ziraat Fakültesinde başta fındık ve kivi olmak üzere bölgenin ekolojisine uygun ve bölge açısından daha yüksek ekonomik değere sahip olan diğer tarımsal ürünlerin yetiştiriciliği, hastalık ve zararlıların ıslahı, işlenmesi konusundaki çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürmektedir. ODÜ Ziraat Fakültesi, bu araştırma faaliyetlerini Avrupa Birliği, TÜBİTAK, DOKAP, DOKA, Üniversitemiz BAP ofisi ve diğer özel kuruluş ve kamu kuruluşlarından destek alarak yürütmektedir. Yürütülen bu çalışmaların bilimsel sonuçları ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi etkinliklerde sunulmaktadır. Diğer yandan elde edilen çarpıcı bulgular ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmaktadır. Örneğin Scopus veri tabanına göre dünyada fındık konusunda yapılan bin 597 yayının 512 tanesi Türkiye çıkışlı olup bu çalışmaların 48 tanesi Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesine aittir. Bu yayınlara yapılan 242 atıf, uluslararası bilim camiasının yapılan bilimsel çalışmalara olan ilgisini göstermektedir. Bununla birlikte Ziraat Fakültesinde ülkemizde ve bölgemizde yeni bir ürün olan kivi üzerinde yapılan araştırmalar devam etmektedir. Buna göre, kivi alanında yapılan 2 yayına 13 atıf yapılmış olup yine aynı alanda 6 bildiri yayınlanmıştır.

Konuyla ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Ordu Üniversitesi olarak kurulduğumuz yıldan beri araştırmacı ruhumuzla özgün fikirler ortaya koymakta, ülkemizin ve milletimizin yararına yönelik projelerle üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için uğraş vermekteyiz. Üniversite olarak hedefimiz, ulusaldan küresele geçmek; teoriyi uygulamaya dönüştürmektir. Bu amaçla yurt içi ve dışında yürüttüğümüz bütün bilimsel faaliyetlerdeki önemli artış da belirlediğimiz hedefe varabilme çabamızı ortaya koymaktadır. Yürütülen bu akademik çalışmalarla kurumumuz uluslararası platformda yerini alırken aynı zamanda bölgemizde yetişen tarım ürünlerinin verimini artırmak amacıyla yapılan yayın ve araştırmalar  fındık ve kivi üreticileri açısından önemli bulgulara yer vermektedir. Bölgemizin önemli iki tarım kaynağı olan fındık ve kivi ile ilgili Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen çalışma ve uygulamalar kaliteli üretimin yapılabilmesi yönünde üreticilere de rehberlik edecektir.” şeklinde konuştu.

 

                                     

 

 

ODÜ Basın

 

                                T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı