E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

ODÜ’nün Lisansüstü Eğitim Kapasitesi Yükseliyor

15.08.2016

ODÜ 2016-2017 eğitim öğretim yılı lisansüstü eğitim programlarına bu yıl 749 kişi başvuru yaptı.

Sosyal Bilimler Enstitüsünde 11 tezli yüksek lisans (Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sinema ve Televizyon, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Tarih, Müzik, Türkçe Eğitimi, Grafik Tasarımı, Türk Dili ve Edebiyatı) ve 1 doktora (Tarih) olmak üzere ilan edilen 133 kişilik kontenjana toplam 461 kişi başvurdu.

Fen Bilimleri Enstitüsünde 13 tezli yüksek lisans (Bahçe Bitkileri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Bitki Koruma, Biyoloji, Gıda Mühendisliği, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi, Kimya, Matematik, Peyzaj Mimarlığı, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Yenilenebilir Enerji, Zootekni) ve 3 doktora (Bahçe Bitkileri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Matematik) olmak üzere ilan edilen ilan edilen 107 kişilik kontenjana 214 kişi başvuru yaptı.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise 2 tezli yüksek lisans (Hemşirelik ve Tıbbi Biyokimya) programları için ilan edilen 14 kişilik kontenjana 74 kişi başvuruda bulundu.

Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 8. maddesinde belirtildiği üzere Giriş Sınavı Başarı Notunun hesaplanmasında Yüksek Lisans programları için ALES puanının yüzde 50'si, lisans mezuniyet notunun yüzde 20'si, mülakat sınavının yüzde 20'si ve yabancı dil puanının yüzde 10’u alındı. Bu şekilde hesaplanan toplam puanın 100 üzerinden en az 60 alan adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edildi.

Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede adayın ALES puanının yüzde 60’ı, lisans ve yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamalarının yüzde 20’si, mülakat sınavının yüzde 15’i ve yabancı dil puanının yüzde 5’i toplanarak 100 tam puan üzerinden en az 65 alan adaylar en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilgili programlara yerleştirildi.

Doktora programları için ALES puanının yüzde 50'si, yüksek lisans mezuniyet notunun yüzde 30'u, mülakat notunun yüzde 15'i ve yabancı dil puanının yüzde 5’i alındı. Bu şekilde hesaplanan toplam puanın en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edildi.

Konuyla ilgili olarak Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Üniversitemize olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Lisans, lisansüstü ve doktora programlarımıza her geçen yıl artan sayıda başvurular yapılmaktadır. Üniversitemizin gençlerimiz tarafından bu kadar çok talep edilmesi bize doğru işler yaptığımızı göstermektedir. Amacımız yapılacak olan bilimsel çalışmalarla bilime hizmet etmek, lisansüstü eğitim kapasitesini yukarılara taşımak ve nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir. Yeni açılan programlar ile amacımıza ulaşmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

ODÜ BasınT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı