E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Devlet Üniversite Hastanelerinin Durumları, Maliye Bakanı Ağbal’ın Katılımıyla Gerçekleşen YÖK Toplantısında Görüşüldü


31.03.2016

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç; Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın katılımıyla gerçekleşen, devlet üniversitelerine bağlı hastanelerin durumlarının görüşüldüğü YÖK toplantısına katıldı. Rektör Prof. Dr. Yarılgaç'a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Noyan eşlik etti.

Tıp fakültesi olan devlet üniversitelerinin rektörleri, bu üniversitelerin tıp fakültesi hastanesinden sorumlu rektör yardımcılarının da katıldığı "Devlet Üniversitelerindeki Hastanelerin Durumları, Sorunları ve Çözüm Önerileri” toplantısında açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, üniversitelerin bölgesel kalkınmaya katkılarının arttırılmasına yönelik bir süreç başlattıklarını belirtti. Bu çerçevede üniversitelerin kendi misyonlarını gözden geçirmeleri, kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmeleri, üniversite olmanın şümullü yapısından uzaklaşmadan belli alanlarda temayüz etme gayreti içinde olmalarını istedi.

Sağlıkta Dönüşüm Programında Türkiye Başarılı Fakat…

Sağlıkta dönüşüm programının Türkiye’de başarılı olmasına rağmen bu programın ana aktörleri olan tıp doktorlarının ve tüm sağlık çalışanlarının eğitildiği üniversite hastanelerinde yoğun sorunlar yaşandığını belirten Başkan Saraç, eğitimin kalitesinde olumsuzluklar yaratmadan sorunlara hep birlikte ve acil olarak çözüm bulanabileceğini vurguladı.

3. Nesil Tıp Eğitiminde Global Bilgiye Dayalı Performans Temelli Yaklaşım

21. yüzyılın başlarında 3. nesil tıp eğitimini ve sağlık hizmetlerini profesyonel yetkinlik ve global bilgiye dayalı, performans temelli yaklaşım yürütmekte olduğunu belirten Başkan Saraç, tıp fakültelerinde bu eğitimin verildiği yerin üniversite hastaneleri olduğunu, bu eğitimi verirken eğitim araştırma dengesini ve eğitim hizmet dengesinin özenle korunması gerektiğinin bilincinde olduklarını belirtti.

93 Tıp Fakültesinde 52 bin Öğrenci, 12 Bin öğretim Üyesi

93 Tıp Fakültesinde 52 bin öğrenci, 12 bin öğretim üyesi bulunduğunu belirten Başkan Saraç, bu fakültelerin yeni açılanlarında sıkıntılı süreçler yaşandığını, alt yapı sorunları kadar öğretim üyesi bulmakta da yoğun zorluklarla karşılaşıldığının altını çizdi.

Devlet Üniversite Hastanelerinin Başlıca Sorunlarına Muhtemel Çözüm Önerileri

Başkan Saraç, devlet üniversite hastanelerinin başlıca sorunlarına çözüm önerileri olarak ilk aşamada akla gelen muhtemel çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı: "Başta özellikli sağlık işlemleri olmak üzere SGK tarafından ödenen tıbbi işlem fiyatlarının (SUT) gözden geçirilmesi. Üniversite hastanelerinde yoğun yaşanan uzman hekim, araştırma görevlisi ve özellikle hemşire ve diğer yardımcı sağlık personeli açığının kapatılması. Denge tazminatının özel bütçeden karşılanması. 4B'li çalışan maaşlarının ve hizmet alım bedellerinin özel bütçeden karşılanması. Sağlık Bakanlığı üzerinden tıbbi malzeme temini. Hastanelerde yeni teknolojileri çağdaş ve modern anlayışla halkın hizmetine sunabilmeleri, eğitim araştırma hizmetlerini daha kaliteli verebilmeleri için tıbbi cihaz ve teçhizat için yeterli desteğin sağlanması. Elbette üniversite hastanelerinin de yasal zemininin yeniden tespiti, etkin ve daha verimli yönetişim modelinin ortaya konması da eş zamanlı olarak düşünülmelidir."

Başkan Saraç, konuşmasında özet olarak taleplerini şu şekilde belirtti: "Üniversite hastanelerinin kimliğini koruyan ve verdiği ciddi hizmetlerin önemini ortaya koyan bir anlayışla, kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerinden ödün vermeyen yeni bir kaynak yönetiminin ortaya konulmasıdır."

Başkan Saraç'ın konuşmasından sonra kürsüye çıkan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Üniversite bütçelerinin olabildiğince performans esaslı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Yerli İlaç Sanayisinin Gelişmesinde Üniversitelere Büyük Rol Düşüyor

Yerli ilaç sanayisinin gelişmesi için düzenlemeler yapacaklarını belirten Bakan Ağbal, bu alanda önemli teşvikler getirileceğini, Türkiye'nin ilaç ve tıbbi cihaz alanında kendi ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmeyip ihracatçı ülke konumuna gelmesi gerektiğini ve bu konuda üniversitelere çok büyük rol düştüğünü vurguladı.

Nitelikli eğitimi, kalkınmanın en öncelikli unsuru olarak belirlediklerinin altını çizen Bakan Ağbal, yükseköğretime erişim noktasında da önemli mesafe kat ettiklerini dile getirdi. Hükümet olarak yeni kurulan üniversitelere önemli kaynak ayırdıklarını belirten Bakan Ağbal, "Bugüne kadar 25,5 milyar lira sadece yeni kurulan üniversitelerin altyapı ve bina inşaatları için harcamışız." dedi.

Üniversite Bütçeleri Performans Esaslı Bir Yapıya Kavuşturulmalı

Gelecekte yükseköğretim alanında gerçekleştirilmesi düşünülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Ağbal, yeni Yükseköğretim Kanununun hazırlanarak Meclis gündemine getirileceğini ifade etti. Üniversite bütçelerinin nasıl olması gerektiği konusunun zaman zaman gündeme geldiğini dile getiren Bakan Ağbal, "Aslında klasik bütçe sistemi. Üniversite bir teklif veriyor, hükümet bir tavan belirliyor ve o tavanın içerisinde veriyoruz. Performansa dayalı bir bütçeleme sistemimiz yok ya da belirli hedeflere göre ilave kaynak veren bir sistemimiz yok. Üniversite bütçeleri olabildiğince performans esaslı bir yapıya kavuşturulmalı." dedi.

Şehir Hastaneleri Kamu-Özel İşbirliği ile İnşa Edilecek

Geçmiş yıllar ile kıyaslandığında vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı bir şekilde erişebildiklerini kaydeden Bakan Ağbal, evde sağlık hizmetlerini de yaygınlaştırma noktasına geldiklerini söyledi. Bakan Ağbal, üniversitelerin de evde sağlık hizmetlerine katkı sağlayacağını düşündüğünü dile getirdi. Şehir hastaneleri konusuna da değinen Bakan Ağbal, şehir hastanelerini kamu-özel işbirliği ile inşa edeceklerini hatırlattı.

Türkiye, Sağlık Üssü Haline Getirilecek

Türkiye'yi, sağlık alanında yakaladığı ivme nedeniyle, bölge ülkeleri için cazip bir sağlık üssü haline getireceklerini anlatan Bakan Ağbal, turizmin ülke ekonomisi için önemli bir sektör olduğunun altını çizdi. Turizm faaliyetlerinin belli bölgelere yığılmış durumda olduğuna dikkati çeken Bakan Ağbal, konuşmasına şöyle devam etti: "Halbuki Türkiye, sahip olduğu kaynaklar ve insan gücü, özellikle sağlıkta geldiği nokta itibariyle hem yakın bölgenin hem de İskandinav ülkeleri başta olmak üzere nüfusu yaşlanan ülkelerin sağlık hizmetlerinin karşılanması noktasında çok ciddi bir çekim merkezi konumunda. Sağlık turizmi alanında bir eylem planını yakında açıklayacağız. Umuyorum ki üniversitelerimiz de yeni dönemde sağlık turizmine ciddi katkı veren birer mekan haline gelecekler."

"Devlet Üniversitelerindeki Hastanelerin Durumları, Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı", açılış konuşmalarının ardından soru-cevap şeklinde devam etti.

ODÜ BasınT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı