E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Üniversitemizde AB Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

01.03.2016

Üniversitemiz ev sahipliğinde Ordu Valiliği, Ordu Üniversitesi ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBİTAK) iş birliğiyle AB Ufuk 2020 Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Vekili A. Akın Varıcıer, Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fikri Balta ve Prof. Dr. Tevfik Noyan, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkan Vekili Hakan Karataş ve Üniversitemiz akademik personeli katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ordu Vali Vekili A. Akın Varıcıer, yapılan bu toplantının ülkemiz ve ilimiz için çok önemli olduğunu vurguladı. Tüm dünyada söz sahibi olmak isteyen ülkelerin Ar-Ge ya da inovasyon çalışmalarını hızlandırdığını ifade eden Vali Vekili Varıcıer, “ Bu çalışmalar artık ülkeler arası bir güç gösterisi haline geldi. Bunlar sadece devletin değil üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin de içinde yer alması gereken çalışmalar. Dünyaya baktığımızda Uzak Doğu ülkeleri Japonya ve özellikle Güney Kore gayri safi milli hasıla içerisinde Ar-Ge çalışmalarına çok ciddi bir pay ayırmakta. Türkiye’nin bu konuda çok fazla rekabet edecek pozisyonu olmadığını biliyoruz fakat özellikle yaşanan son gelişmelerle, ülkemizin mevzuat yönünden ve genel bütçe içerisinde ayrılan pay noktasında önemli bir atılım içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Yapılan toplantı da bunun bir işaretidir. Bu toplantıda sivil toplum örgütlerinin ve sanayii kuruluşlarının üniversiteyle nasıl işbirliği yapması gerektiğini hep birlikte istişare edeceğiz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Yarılgaç: “Kıymetli fikirler üzerine inşa edilen, bilim ve teknolojinin gelişimine katkı sağlayan bu çalışmalar büyük bir özverinin ürünüdür”

Vali Vekili Varıcıer’in ardından söz alan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Üniversiteler, küresel anlamda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında bilime ve teknolojiye olan katkılarıyla etkinliklerini her geçen gün artırmakta. Yapılan bu araştırmalar hem hayat standartlarının yükseltilmesine hem de insanlığın geleceğine dair çok sayıda kolaylığa kapı aralamaktadır. Geçmişten bu yana ortaya konulan yenilikler, malumunuzdur ki büyük emek ve gayretler sonucu ortaya çıkmıştır. Kıymetli fikirler üzerine inşa edilen, bilim ve teknolojinin gelişimine katkı sağlayan bu çalışmalar büyük bir özverinin ürünüdür. Başarıya ulaşmış çalışmalar incelendiğinde bu çalışmaların; sağlam bilimsel temel, özenle tasarlanmış proje, disiplinli ve özverili bir uygulama ve finansal kaynak gibi dört temel üzerinde kurulduğu görülmektedir. Ordu Üniversitesi olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Merkezi (BAP) ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ODÜMARAL) gibi birimlerimizde bilimsel çalışmalar için gerekli olan finansman desteği ve altyapı için bugüne kadar tüm fedakarlıkları gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz. Fakat bunların tek başına yeterli olmadığının da farkındayız. Üniversitelerin BAP birimleri dışında bu tür bilimsel çalışmalara destek sağlayan çok sayıda kurum bulunmaktadır. Bu desteklere ulaşmak için çalışmaların sağlam bir şekilde projelendirilmesi gerektiği hepinizce malumdur. Bu toplantı ümit ediyorum, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Programları hakkında katılımcılara yol gösterici olacaktır” şeklinde konuştu.

Toplantının konuşmacısı AB Ufuk 2020 Programı Türkiye Ulusal Koordinatörü ve TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkan Vekili Hakan Karataş yaptığı sunumda; Türkiye Cumhuriyeti gayri safi milli hasıla içerisinde Ar-Ge ve inovasyona, bilim ve teknolojiye ayırdığı kaynağı önemli ölçüde artırdığından bahsetti. Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasıladan ayırdığı payı son 12 yılda iki katına, aynı dönemde tam zamanlı eş değer araştırmacı sayısını da 3 katına çıkarmayı başardığını belirtti. Ayrıca ülkemizin bu dönemde dünyada Ar-Ge harcamalarını Çin’den sonra en hızlı artıran ülke yolma yolunda bir başarı gösterdiğinin ve toplam Ar-Ge harcamalarında Türkiye 2014 yılı itibariyle Avusturya, Belçika, Meksika ve Finlandiya gibi ülkeleri de geride bıraktığının altını çizdi.

Karataş konuşmasının devamında “ Çalışmaların neticesinde sadece insan kaynağı ve finansal girdilerde değil, patent başvuru sayılarında da 6 kat artış gözlemlenmiştir. Artık Türkiye’nin bu alandaki gelişmeleri yüzdelerle değil katlarıyla ifade etmeye başlamış bulunmaktayız. Uluslararası hakemli dergilerle yayınlanan Türkiye çıkışlı makale sayılarına bakıldığında yine 2003 ve 2013 yılı arasında 2,5 kat artış olduğunu da görüyoruz. Bütün bunlar devletin ve hükümetin bu alana çok ciddi bir önem vermesinin neticesinde meydana gelmiş gelişmelerdir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İki oturum şeklinde yapılan toplantı diğer konuşmacıların yaptığı sunumların ardından sona erdi.

ODÜ BasınT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı