E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Üniversitemizin Deney Hayvanları Laboratuvarında İlk Deneyler Yapılmaya Başlandı.

03.07.2015

Ordu Üniversitesindeki araştırmacıların bilimsel çalışmalarına önemli ölçüde yardımcı olacak Deney Hayvanları Laboratuvarında hayvanlar üzerinde ilk deneyler yapılmaya başlandı.

ODÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenerek açılan Deney Hayvanları Laboratuvarında geçtiğimiz günlerde ODÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik kurulu tarafından Doç. Dr. Soner ÇANKAYA'nın başkanlığında 80 saatlik bir eğitim süreci geçiren araştırmacılar Ordu Üniversitesi'nin bilimsel gelişimine katkı sağlamaya başladılar.

Deney Hayvanlarında İnsülin Direnci Modeli Oluşturma Çalışmaları

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tülin BAYRAK; Biyokimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri Eczacı B. Sertaç AYHAN ve Biyolog Kevser GÜNKUR ile birlikte deney hayvanlarında insülin direnci modeli oluşturma çalışmalarını yürüttüklerini belirterek çalışma hakkında şu bilgileri verdi:

"Günümüzde daha çok masa başında çalışan, sigara içen, stresi artmış ve hazır rafine gıdalarla beslenen hasta profili sayısı artmaktadır. Bu çevresel faktörlerin genetik yatkınlığı tetiklemesi ile özellikle son yıllarda ülkemizde insülin direnci sendromunda, diyabet ve kardiyovasküler hastalıkların ortaya çıkmasında çok hızlı bir artış görülmektedir.

İnsan yaşamını ciddi olarak tehdit etmekte olan insülin direnci sendromun moleküler mekanizmasını aydınlatmaya yönelik olarak dünya genelinde geniş çapta araştırmalar yapılmakta ve bu amaçla deneysel hayvan modelleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bizde deney hayvanları laboratuarımızda ratlarda (farelerde) insülin direnci sendromunu geliştirmeyi ve bu sendroma neden olan moleküler mekanizmaları ve tedavi yaklaşımlarını araştırmayı hedefliyoruz."

Deney Hayvanlarında Karaciğer Yağlanması Üzerine Laboratuvar Çalışması

Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi B. Sertaç AYHAN ise Prof. Dr. Tevfik NOYAN’ın proje yürütücülüğünü üstlendiği ve kendi tez konusu olan "nonalkolik yağlı karaciğerde sıcak iskemi-reperfüzyon hasarına karşı trimetazidin’in koruyucu etkisi" üzerine araştırmasını Deney Hayvanları Laboratuvarındaki ratlar üzerinde gerçekleştirmektedir.

Bunun için Üniversitemiz bünyesinde yeni kurulmuş olan deney hayvanları merkezinde ratlarda ilk olarak nonalkolik yağlı karaciğer modelini oluşturmaya çalıştıklarını belirten Yüksek Lisans Öğrencisi AYHAN, çalışması hakkında şu bilgileri verdi:

"Nonalkolik yağlı karaciğer modelini oluşturmak için ratlar, düzenli olarak çeşitli yüksek yağlı diyetlerle beslendirilmektedir. Daha sonra ratlardan alınan kan örneklerinde biyokimyasal parametrelere bakılıyor, ayrıca alınan karaciğer örnekleri de patolojik açıdan yağlanmanın olup olmadığı kontrol edilip en uygun olan modeli anabilim dalımızca optimize etmeyi planlıyoruz."

Deney hayvanlarının yapılan proje ve araştırmalar için vazgeçilmez bir unsur olduğunu ve daha önceden akademisyenlerin projelerini gerçekleştirmek için başka illerdeki üniversitelere gitmek zorunda kaldıklarını belirten araştırmacılar, proje çalışmalarını kendi üniversitelerindeki laboratuvarlarda yapabildikleri için memnuniyet duyduklarını belirterek kazanılacak tecrübeler ve farklı konular üzerindeki bilimsel çalışmaların artmasıyla birlikte ODÜ Deney Hayvanları Laboratuvarı'nın gelecekte önemli bir merkez haline geleceğini belirttiler.

ODÜ BASINT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı