E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Middle Black Sea Journal of Health Science Dergisinin İlk Sayısı Yayınlandı.

07.05.2015

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yapılan ve yayın dili İngilizce olan "Middle Black Sea Journal Of Health Science" adlı derginin ilk sayısı online olarak hayata geçti.

Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü dergisi Middle Black Sea Journal of Health Science, sağlık bilimleri alanındaki bilimsel çalışmaların İngilizce olarak kabul edileceği hakemli bir e-dergi olup Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında periyodik olarak yılda üç sayı şeklinde yayınlanacaktır. 

Ordu Üniversitesi adına derginin sahipliğini Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Doç. Dr. Nülüfer ERBİL üstlenirken Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü ise Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN yapmaktadır.

Sağlık Bilimleri alanının yayın hedefleri için önemli bir kilometre taşı olan derginin editör, editör yardımcıları ve bölüm editörleri Ordu Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşmakta olup Üniversitemizin Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri de editör ve yayın kurulu üyeleri arasında yer almaktadır.

Orta Karadeniz Üniversiteleri İşbirliği Platformu (OKÜP)’na üye üniversitelerin Ordu Üniversitesi’nde Haziran 2014’te yapılan Rektörler toplantısında Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ev sahipliğinde yayınlanmasına karar verilen, Middle Black Sea Journal of Health Science’ın ilk sayısı http://edergi.odu.edu.tr/ojs/index.php/MBSJHS/index web adresinde yayınlanmaktadır.

ODÜ BASINT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı