E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Üniversitemizde “Bal ve Fındığın Birlikte Kullanıldığı Yeni Ürünler Arayışı” Çalıştayı Düzenlendi.

04.03.2015

Üniversite – Sanayi işbirliği kapsamında Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda “Bal ve Fındığın Birlikte Kullanıldığı Yeni Ürünler Arayışı” çalıştayı düzenlendi. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Murat’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İslam, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mithat Akgün, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sema Yiğit ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Işıl Barutçu’nun konuşmacı olarak katıldığı çalıştayın açılışını Ordu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ziver Kahraman yaptı.

Konuşmasına Üniversite – Sanayi işbirliğinin önemi üzerinde durarak başlayan Ziver Kahraman, fındık ve bal üretiminde Ordu’nun lider konumda olduğunu ve bu iki kıymetli üründen katma değeri daha yüksek yeni ürünler elde edebilmek adına Üniversite – Sanayi işbirliğinin proje bazlı ve ortak akıl ile sürdürülmesi gerektiğini vurguladı: “Değişen dünyaya ayak uydurabilmek için üretim ve ticareti bilimsel esaslara dayandırmak gerekir. Üniversiteleri yani bilimi üretim sürecinde kullanılacak bir araç olarak görmek yerine stratejik bir ortak olarak görmek durumundayız. Üniversitemizde çok değerli akademisyenler uzmanlık alanlarına giren konularda yaptıkları çalışmalarla bizlere yeni ufuklar açacak donanımdadırlar. Bu anlamda Ordu Üniversitesini ve çok değerli akademisyenlerimizi bir fırsat ve önemli birer değer olarak görmekteyiz.”

Ziver Kahraman’ın açılış konuşmasının ardından konuşmacılar Türkiye’de fındık ve bal üretiminde ürün çeşitliliği ve bu ürünlere ilişkin üretimin teknolojik imkanlarla nasıl geliştirilebileceği konularındaki sunumlarını gerçekleştirdiler. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Murat “Fındık ve Bal Sektörünün Ekonomik Analizi” adlı sunumunda Türkiye ve Dünya’daki fındık ve bal üretim ve tüketim miktarları ile bu ürünlerin ithalat ve ihracatına yönelik sayısal verileri katılımcılarla paylaştı. Prof. Dr. Güven Murat ayrıca bal ve fındık üretimindeki kalitenin ve verimin artırılması için Üniversite - Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve Ordu’da fındık ve bal borsası kurulması gerekliliğini de dile getirdi.

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İslam ise “Başlangıcından Günümüze Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fındık Araştırmaları” adlı sunumunda fındık ve bal üretimi ile ilgili olarak bahçelerde verim artırıcı tedbirler, çeşit seçimi ve bahçe tesisi, budama, gübreleme, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat, harman ve depolama gibi unsurlar üzerinde yapılan akademik çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Katılımcıların yoğun ilgi ile dinlediği çalıştayda ayrıca Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sema Yiğit “Gıda Sektöründe İnovasyon”; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mithat Akgün “Bal Üretiminde Verimliliği Arttırmada Baldan Mekanik Yolla Suyun Uzaklaştırılması” ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Işıl Barutçu ise “Üniversite Sanayi İşbirliği Bağlamında Fındık ve Balın Kullanılmasında Yeni Ürünler Arayışı”  alanlarında katılımcılara bilgi aktardılar.

ODÜ BASIN

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı