E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

ODÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Kliniğiyle Hasta Mağduriyetlerinin Önüne Geçiyor.

30.12.2014 

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi'nde aralık ayı içerisinde açılışı yapılan Ortodonti Kliniği, hastalara verilen randevu günlerinin daha erken zamanlara çekilmesinde önemli bir rol oynayarak hastaların erken tedavi olmaları için bekleme sürelerini kısalttı.

Bu özelliğiyle bölgedeki bir çok Diş Hekimliği Fakültelerinin önüne geçtiklerini ve son dönemlerdeki yeni hasta girişi sayılarının çok olduğunu belirten Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Varol ÇANAKÇI, fakültenin 2012 yılı içerisinde kurulmuş yeni bir fakülte olmasına ve hekim başına düşen hasta sayısının çok fazla olmasına rağmen yeni açılan klinik ve yeni alınan ünitler sayesinde hastaların bekleme sürelerinin en aza indirildiğine dikkat çekti.   

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ'a Ortodonti Kliniğinin açılmasındaki maddi ve manevi desteği dolayısıyla teşekkürlerini sunan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Varol ÇANAKÇI, randevu sistemiyle ilgili olarak şunları belirtti:

"Bilindiği gibi çapraşık dişlerin tedavi edildiği ortodonti anabilim dalında, bir hastanın tedavisinin 2-2,5 yıl sürmesi, bu süre zarfında her bir hastanın ayda bir kontrole gelme mecburiyeti ve hekim başına düşen hasta sayısının oldukça fazla olması gibi sebeplerle randevuların 3-5 yıl kadar ileriye atıldığı bir rutinde, gerek teknik altyapının iyileştirilmesi, gerekse akademisyen sayısındaki artış münasebetiyle ODÜ bünyesinde bulunan ortodonti anabilim dalında hasta randevuları altı ay ile bir yıl gibi kısa bir süreye indirgenmiştir.

Önceleri, Ordu ve çevresinde sık rastlanan Ortodontik bozukluğa sahip hastaların tedavi amacıyla çevre illere sevk edilmesi bölge halkında geniş kapsamlı mağduriyetlere sebep olmakta iken, ODÜ Diş Hekimliği Fakültesi Anabilim Dalında kuruluşundan bu yana verilen hizmetler sonucunda bu hastaların diğer illerdeki ortodonti merkezlerine sevkinin önüne geçilmiş ve bölge halkının mağduriyeti giderilmiştir.”

Hastaların çevre illere sevk edilmeyip “ODÜ bünyesinde, Ordu ili sınırları içerisinde” tedavi edilmesinin, büyük maddi kayıpların da önüne geçtiğini belirten Prof. Dr. Varol ÇANAKÇI, bu sayede hem bölge halkının tedavisinin hızlı bir şekilde gerçekleşerek mağduriyetlerini önlediğine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağladığına dikkat çekti.

ODÜ BASINT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı