E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Rektör Prof. Dr. YARILGAÇ, Fatsa MYO'nun da Pilot Okul Seçildiği METEK Projesi'nin Kapanış Konferansı'na Katıldı.

11.12.2014

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI'nın da katılımlarıyla gerçekleşen Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi (METEK) Kapanış Konferansı'na katıldı.

Ankara'da düzenlenen Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi Kapanış Konferansı'nda yerel ve küresel ekonomide rekabetin artmasıyla nitelikli iş gücüne olan ihtiyacın da arttığına işaret eden Bakan Nabi AVCI, "İş dünyasının gereksinimlerine uygun nitelikli, bilgisi güncel bir işgücü potansiyeli oluşturmamız gerekiyor. Bunu sağlayabilmek için de ulusal kalite güvencesine sahip bir mesleki ve teknik eğitim sistemine ulaşmamız büyük önem taşıyor" dedi.

AB katılım öncesi maliye işbirliği yardımı kapsamında uygulamaya konulan METEK Projesiyle kalite geliştirme stratejisi ve eylem planı hazırlandığını, mesleki ve teknik eğitimde ulusal ve uluslar arası kabul görmüş kriterlere ulaşmak için alınması gereken tedbirlerin belirlendiğini ve bu çerçevede yine öz değerlendirme rehberi geliştirilerek mesleki ve teknik eğitim kurumlarının kendi çalışmalarını değerlendirmek ve planlamak üzere kullanabilecekleri yönetim, strateji, personel, ortaklıklar, kaynaklar, süreçler, ürünler ve hizmetler gibi aşamaları içeren öz değerlendirme sistemine temel oluşturacak çalışmaların yapıldığını belirterek METEK Projesi'nin çok önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini ifade eden Bakan Nabi AVCI, proje ile adalet, denizcilik, sağlık ve tarım sektörlerinde yer alan 13 alan ve 14 dalda öğretim programları geliştirildiğini, bunun mini pilot uygulamasının da 12 ildeki 16 okulda gerçekleştirildiğini ifade etti.

METEK Projesi Faaliyetleri Çerçevesinde:

Taslak 91 meslek standardı hazırlandı. Mezun izleme sisteminde yeni modeller (e-mezun) önerildi. Müfredat geliştirme çalışmaları 3698 katılımcıyla tamamlandı. Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı eğitimlerine toplam 2158 kişi katıldı. Eğitici eğitimleri çerçevesinde 268 kişiye eğitimler verildi. Kariyer ve tanıtım günleri kapsamında pilot illerde 3029 öğretmen, öğrenci ve sektör temsilcisine ulaşıldı. “Sektörle İşbirliği” seminerlerine özel sektör, öğrenci, okul ve sosyal ortaklardan 3077 kişi iştirak etti. “Sosyal Ortaklarla İşbirliği” konferansları 10 İlde 1059 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında yaklaşık 19.000 katılımcıya yüz yüze ulaşıldı.

ODÜ Fatsa Meslek Yüksekokulu da METEK Projesinin Pilot Okulları Arasında Yer Alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler tarafından ortaklaşa yürütülmekte olan METEK Projesi çerçevesinde 21 Meslek Yüksekokulu pilot okul olarak seçilmiş, Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu da proje kapsamında pilot okul olarak (Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı) seçilen okullar arasında yer almıştır. Bu kapsamda Fatsa MYO'ya 150.000 Avro'luk ekipman (makine, teçhizat, donanım) desteği verilerek ekipman desteği sağlanmıştır.

METEK Projesinin bileşenleri; kalite, eğitim, halkla ilişkiler ve tanıtım olmak üzere 3 ana başlıkta seçilen ve 21 MYO'nun katılımıyla, mesleki ve teknik eğitimde okullar düzeyinde kalite uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve desteklemek, toplumda kalite kültürünün gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak, müfredat geliştirmek ve revize etmek, eğitici ve yönetici eğitimleri düzenlemek mesleki rehberlik ve teknik eğitimde kalite kültürünün oluşması için farkındalık  yaratmaya yönelik etkinlikler yürütmek amacıyla toplantılar düzenlenmiş bu toplantılar sonucunda alınan kararlar çerçevesinde ise METEK projesinin 3 bileşeni ile ilgili, Fatsa MYO'da birçok çalışma gerçekleştirildi.

Bu çalışmalar arasında ODÜ Fatsa MYO'dan toplam 11 öğretim elemanı 27 kez farklı zamanlarda gerçekleştirilen ve toplam 120 günlük proje çalışmalarına katılmış; MYO'da kalitenin artırılması için öğrenci, akademisyen ve idarecilerin katılımıyla özdeğerlendirme toplantıları yapılmış; Fatsa MYO özdeğerlendirme uygulama rehberi hazırlanmış ve sürecin sonuçları sonrasında kalite kılavuzu içerisinde yer alan ulusal MTE standartları baz alınarak ölçümlenmiş; Fatsa MYO'da pilot olarak seçilen Deniz Ulaştırma ve İşletme programına yönelik müfredat geliştirme çalışmaları yapılmış ve ilk olarak Fatsa MYO'da uygulaması başlatılmış; Mesleki ve teknik kurum yönetici ve eğiticilere yönelik hizmet içi eğitim için mevcut durum analizleri yapılmış; Sosyal ortaklarla işbirliği toplantıları yapılarak kalite ve yönetim standartları referans ve rehber kılavuzu hazırlanmıştır. Ayrıca pilot program olarak seçilen "Deniz Ulaştırma ve İşletme" programının altyapısını kuvvetlendirmek üzere birçok malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

ODÜ BASIN

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı