E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi'nin "Model Hayvancılık Tesisleri ve Eğitim Merkezi Kurulması" Adlı Projesine DOKAP'tan 5 Milyon TL Yatırım

12.10.2014

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin kalkınması ve bölge halkına farklı üretim modelleri sunarak ekonomik gelir düzeyinin yükselmesi için çalışmalar yapan Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, büyük bir projeye daha imza atıyor. Bölgede engebeli arazi yapısı ve olumsuz iklim şartları nedeniyle tek hakim bitki fındık üretiminin yeterli geliri sağlamaması ve halkın büyük kentlere göç etmesi üzerine, sorunlara çözüm üretme sorumluluğu bilincinde bilimsel araştırmalar yapan Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Doç. Dr. İsmail DURMUŞ ve Doç Dr. Sezai ALKAN'ın önderliğinde geliştirilen "Doğu Karadeniz Bölgesi Hayvancılığını Geliştirmek Üzere Üniversite Eğitim, Araştırma, Uygulama Faaliyetleri ile Üreticilerin Eğitimine Yönelik Model Hayvancılık Tesisleri ve Eğitim Merkezi Kurulması" adlı proje, DOKAP'tan onay aldı.

Geçtiğimiz günlerde fındık üretimine zarar vermeden fındık altında yumurta tavukçuluğu yapılabilmesine olanak tanıyan 'Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu Projesi'ni geliştirerek uygulamaya konulmasına önderlik eden Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, bölgede hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için bilimsel araştırmalarına devam etmektedir. Bölgenin coğrafi yapısı ve iklim şartlarından dolayı tarımsal ürün çeşitliliğinin arttırılmasının bugün için mümkün olamayacağını gören Zootekni Bölümü, bölge halkının kalkınması için fındık üretiminin yanında hayvansal üretimin desteklenmesi ve geliştirilmesi konusunda projeler üretmektedir. Yapılan araştırmalarda bölgenin küçükbaş hayvan yetiştiriciliği başta olmak üzere büyükbaş ve yumurta tavukçuluğu için uygun olduğu ancak Türkiye hayvan mevcudunun büyükbaş hayvanda %0,87; küçükbaş hayvanda %0,28; yumurtacı tavukta %0,32; etçi tavukta % 0 gibi neredeyse yok denebilecek düzeyde çok az üretim payına sahip olduğu görülmektedir. Mevcut potansiyeli harekete geçirerek küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık faaliyetleri konusunda bölge halkının üretime yönlendirilmesi ve Türkiye'de önemli bir paya sahip olan arıcılık faaliyetlerinde de daha üretken arı ırkları kullanılarak üretimin artırılabilmesi için Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanlığı tarafından geliştirilen proje ile model hayvancılık tesisleri kurularak üreticilerin teorik ve uygulamalı olarak eğitilmeleri ve demonstrasyon çalışmaları ile üretime başlamaları amaçlanıyor.

  

14 Dönümlük Arazi Üzerine Hayvancılık Tesisleri 

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanlığı tarafından sunulan projeyi, bölge kalkınma planlarına uygun olarak kabul eden DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı da projenin geliştirilerek tüm Doğu Karadeniz Bölgesi'nde uygulanmasını sağlamak amacıyla  araştırma ve eğitim çalışmaları için Üniversitemize 5 milyon TL bütçe ayırdı. Bölgede hayvancılık faaliyetlerinin artırılması ile üretim aşamalarından pazarlamaya kadar çeşitli iş kollarında bölge ekonomisine ciddi katkılar sağlanması hedefleniyor. Projenin uygulamaya başlanması ile birlikte hayvan ticareti ve süt ürünlerinin değerlendirilmesinin yanı sıra bölge hayvancılığının gelişmesine paralel olarak yem sanayisinin ve ticaretinin de gelişmesi ve böylece hayvancılık alanında farklı gelir kaynaklarının elde edilmesiyle göç oranlarında da ciddi azalma beklenilmektedir.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Ordu Üniversitesi'nin birlikte yürüteceği çalışma çerçevesinde ilk olarak Ordu Üniversitesi'ne tahsis edilen Turna Suyu Saraycık Mevkii'nde bulunan 14 dönümlük arazi üzerine eğitim ve araştırma amacıyla hayvancılık tesisleri kurulacak. Kullanım hakkının Ordu Üniversitesi'ne ait olacağı; üretim, araştırma ve eğitim amaçlı olarak kullanılacak tesislerde ayrıca Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyelerinin katılımıyla proje teknik destek ekibi oluşturularak çiftçilere ihtiyaç duydukları üretim teknikleri konusunda gerekli eğitim ve uygulama metotlarının gösterilmesi planlanmaktadır.

Üniversite Öğrencilerine Uygulamalı Eğitim

Yapılan bilimsel çalışmalarla bölge hayvancılığının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında kilit rol alacak tesisler aynı zamanda üniversite öğrencileri içinde eğitim ve araştırma üssü olarak kullanılabilecek. Teorik eğitim yanında pratik eğitime de önem veren Üniversitemizin Ziraat Fakültesi öğrencileri, tesislerde aktif rol alarak derslerde öğrendikleri bilgileri sahada uygulama imkanına kavuşacak.

ODÜ BASINT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı