E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

ODÜ, Kurumsal Akademik Arşiv Sistemiyle Akademik Çıktılara Erişimi Kolaylaştırıyor

31.07.2014

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının Ulusal Akademik Arşiv Projesi olan Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ortak çalışmalarıyla başlanılan Kurumsal Açık Erişim Sistemi, kullanım kılavuzu hazırlanarak tamamlanmıştır.

Kurumsal Açık Erişim Sistemi, Ordu Üniversitesinin akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolamak ve açık erişime sunmak üzere kurulmuştur. Üniversitemizin akademik bünyesinde üretilen makale, tez, kitap, kitap bölümü, rapor gibi akademik çıktılara erişimi kolaylaştıran sistem, yakın bir zamanda erişime açılacak olup sisteme ODÜ ana sayfasındaki E-Sistem butonu altındaki Açık Arşiv Sistemi kısmından ulaşılabilecektir.

Yükseköğretim kurumlarında basılı ve elektronik ortamda üretilmekte olan akademik çalışmaların bir araya toplanması ve her üniversite bünyesinde uluslararası açık erişim standartlarına uygun bir Kurumsal Akademik Arşiv sistemi kurmak; Yükseköğretim bünyesinde kurulacak Yükseköğretim Açık Arşiv sistemi aracılığıyla üniversitelerin Kurumsal Akademik Arşiv sistemlerindeki verileri harmanlamak; harmanlanan bilimsel yayınları açık erişim standartlarına uygun olarak dünya bilim çevrelerinin hizmetine sunmak amacıyla YÖK Başkanlığı tarafından başlatılan proje, ODÜ bünyesinde kısa zamanda hayata geçirilerek sistemin teknik alt yapısı hazırlanmış olup gerekli prosedürlerin tamamlanmasıyla önümüzdeki günlerde hizmete açılacaktır.

Kurumsal Açık Arşiv Sisteminde ODÜ Bünyesindeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullardaki programların tüm açık arşivlerine ulaşabilmek için tarihe, yazara, başlığa ve konuya göre arama yapılabilecek olup veri girişleri, kısa zaman içinde ODÜ akademisyenleri tarafından sağlanacaktır. Ayrıca Ordu Üniversitesi Kurumsal Arşiv sisteminde akademisyenlerin paylaştığı bu verilerden, Üniversitenin resmi raporlarında kullanmak (yıllık faaliyet raporları vb.) ve öğretim elemanlarının performanslarını ölçmek ve değerlendirmek (atama, yükseltme, araştırma destek başvuruları) amacıyla yararlanılacak olup gerekli kurallara göre depolanan yayınlar dikkate alınarak akademisyenler, sayılan bu konularda öncelik sağlayabilecektir.

Kurumsal Açık Arşiv sistemi Ordu Üniversitesi tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen tüm akademik çalışmaları ve dağınık ortamda bulunan akademik çalışmaların (makale, kitap, kitap bölümleri, tez, proje, rapor, konferans bildirimleri/sunumlar, teknik dokümanlar, veri setleri, afiş, video kaydı vb.) arşivlenmesini sağlamaktadır.

Yıllık ortalama 26 bin civarında makale üretilen Yükseköğretim sisteminde, bilimsel bilginin etik ve yasal çerçevede özgürce erişebilir nitelikte olmasını sağlayan ve bilimsel tüm çıktıların, üniversiteler tarafından oluşturulacak Kurumsal Akademik Arşivler aracılığı ile; akademik çıktıların toplanması, düzenlenmesi, uzun süre saklanması ve YÖK Başkanlığı’nda kurulacak Ulusal Akademik Arşiv sistemi üzerinden merkezi olarak harmanlanması sayesinde ulusal ve uluslararası tüm kullanıcıların erişimine sunulması hedeflenmektedir.

Küresel anlamda büyük bir rekabetin yaşandığı yükseköğretim alanında, akademisyenlerin çalışmaları bu sistemle daha görünür hale gelecek olup kalitenin ve nitelikli çalışmaların daha da yükselmesi adına Kurumsal Açık Arşiv sistemi, bu çalışmalara erişimi sağlayarak dünya bilimine önemli bir katkıda bulunacaktır.

ODÜ BASIN

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı