E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Meslek Yüksekokulları'ndaki Kalite Görüşülerek Çözüm Önerileri Sunuldu

10.03.2014

Rektör Prof Dr. Tarık YARILGAÇ, Hitit Üniversitesi'nde gerçekleştirilen “Meslek Yüksekokulları'nda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu konferansa katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA'nın katıldığı iki gün süren konferansa ayrıca Çorum Valisi Sabri Başköy, MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer Açıkgöz, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Durmuş Günay ve Prof. Dr. Mehmet Şişman, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü ve Yükseköğretim Kurulu MYO Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Mahmut Özer, Mesleki Yeterlilikler Kurumu Başkanı Bayram Akbaş, yazar ve Kapadokya MYO Mütevelli Heyeti Başkanı Alev Alatlı, TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, çok sayıda üniversitenin rektörü, akademisyenler, MÜSİAD, Eğitim-Bir-Sen gibi kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı toplam 200 kişinin üstünde yoğun bir katılım gerçekleşti.

Meslek Yüksekokullarının sorunlarının masaya yatırıldığı ve kalitenin daha da arttırılmasına yönelik yapılabilecekler hakkında birçok değerli protokol üyeleri, rektörler ve akademisyenlerin gerçekleştirmiş olduğu konuşmalarla devam eden konferansta eğitim ve iş dünyasının temsilcileri de yer alarak eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi staj konusunda uygulanabilirliğin geliştirilmesi üzerine çözüm yolunda politikalar geliştirilmeye çalışıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan konferans, ev sahibi olan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer Açıkgöz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ve Çorum Valisi Sabri Başköy'ün yapmış oldukları açılış konuşmaları ile başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer AÇIKGÖZ yaptığı konuşmasında Dünya'da çok hızlı bir değişimin yaşanmakta olduğunu, bu değişimin anlaşılması, önlem alınması ve uygulamaya konulması noktasında çok çalışılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca insan kaynaklarının da önemine dikkat çeken AÇIKGÖZ, insan kaynakları noktasında stratejik fikirler geliştirilmesinin gerekliliğini savunarak, meslek yüksekokullarının kalitesinin artırılması için MEB olarak her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş GÜNAY da Mesleki Eğitim'de temel problemin yeterli beceri kazandırılamaması olduğuna dikkat çektiği sunumunda mesleki eğitim üzerinde yapılan çalışmalar ve alınan kararlarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA yaptığı konuşmasında şunlara dikkat çekti:

"Son yıllarda yükseköğretim alanında tüm Dünya'da çok hızlı değişimler yaşanmakta ve küreselleşmenin dinamikleri bu süreci hızlandırmaktadır. Bir taraftan ülkeler artan yüksek öğretim talebine arz üretmeye çalışırken diğer taraftan hem yüksek öğretim kurumlarının kazandırdıkları yeterlilikler istihdam bağlamında yeniden ele alınmakta, hem de uluslararasılaşma boyutu yüksek öğretim sistemlerinden yeni açılımlar talep edilmektedir.Gelişmekte olan her ülkede olduğu gibi ülkemizde de yüksek öğretime olan talep her geçen gün artmaktadır. Ülkemizin genç nüfusu ve demografik özelliklerini göz önüne aldığımızda bu talebin giderek artacağını söyleyebiliriz. Artan bu talebi karşılamak için bir taraftan yüksek öğretim kurumlarımızın sayısını artırmakta diğer taraftan yüksek öğretim kurumlarımızın her birinin eğitim kapasitelerinde de artışı teşvik etmekteyiz. Tüm bunları yaparken yüksek öğretim sistemimizdeki bu büyümenin sürdürülebilir olması için de gerekli önlemleri almaya çalışmaktayız."

Açılış konuşmalarının ardından YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay “Türkiye’de Meslek Yüksekokulları, Düzenleme Çalışmaları ve Öneriler”, Kapadokya MYO Mütevelli Heyeti Başkanı Alev Alatlı “Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri: Kapadokya MYO Deneyimi” ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir “MYO’larda Öğrenci Kabul Sistemi ve Bir Değerlendirme” başlıklı konuşmaları ile konferans devam etti.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman’ın moderatörlüğünde “MYO’lardan Beklentiler ve Eğitim - İstihdam İlişkisi” başlıklı etkinliğin I. Oturumunda; Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu, Kalkınma Bakanlığı Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı Ahmet Alper Ege, TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi’nden Alpaslan Durmuş, MÜSİAD Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanı Dr. Halim Aydın ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tekin Akgeyik konuşmacı olarak katıldılar.

Etkinliğin ikinci günü ise Mesleki Yeterlilikler Kurumu Başkanı Bayram Akbaş’ın “Meslek Yüksekokullarının Mesleki Yeterlilikler Sistemi İçerisindeki Yeri” başlıklı konuşması ile başlayan ilk oturum, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas moderatörlüğünde “MYO’larda İnsan Kaynakları-Kalite İlişkisi: Öğretim Elemanlarının Mevcut Durumu” başlıklı konuşması ile devam etti. 2. Oturumda da Eğitim-Bir-Sen’den Ahmet Özer, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Erkal, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Behçet Gülenç ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Güney birer konuşma yaptılar. Yürütme Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Durmuş Günay’ın moderatörlüğünde “MYO’larda Eğitim-Kalite İlişkisi: Müfredat, Altyapı ve Uygulama Modelleri” başlıklı konuşma ile başlayan etkinliğin son oturumuna ise Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Ercan, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Takım Lideri, METEK Projesi Teknik Destek Ekibi (İngiltere) Üyesi David Hardy ve Kalite Uzmanı, METEK Projesi Teknik Destek Ekibi Üyesi Genevieve McCabe konuşmacı olarak katıldı

Ülkemizin genç nüfusunun mesleki eğitiminin daha da iyi şartlar altına alındığı takdirde ülkemiz için büyük bir avantaj olacağının altını çizen Rektör Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ iki gün boyunca süren etkinlikle ilgili olarak şunları dile getirdi:

"Daha kaliteli şartlarda meslek eğitiminin sunulması adına Üniversite yönetimi olarak bizler de gerekli hassasiyeti gösteriyor hem kamu hem de özel sektör iş birlikleriyle Türkiye'deki bütün sektörlere avantaj sağlayacak bir şekilde sunduğumuz eğitimin daha da kaliteli hale getirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Nitelikli elemanların yetiştirilmesi hususunda mesleki eğitimin kalitesinin yükseltilmesi, gençlerin potansiyellerine göre işletmelerdeki gereksinmeyi artıracak ve sektörlerin donanımlı ve girişim ruhu yüksek elemanlarla gelişmesine ortam hazırlayarak ülke kalkınmasına da katkıda bulunacaktır. Kalitenin daha da sağlamlaştırılması bağlamında bu konferansın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım."

ODÜ BASINT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı