E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Ordu İli 1. Kalkınma Çalıştayı Etkinlik Programı

Çalıştay kapsamında belirlenen sektörler aşağıdadır.

 1. Eğitim
 2. Sağlık
 3. İstihdam ve Çalışma Hayatı
 4. Gençlik ve Spor
 5. İmalat Sanayii
 6. Kentsel Dönüşüm, Müteahhitlik Ve Altyapı
 7. Tarım ve Gıda
 8. Enerji
 9. Madencilik
 10. Ulaştırma
 11. Ticaret Hizmetleri
 12. Kültür ve Turizm
 13. Kırsal Kalkınma
 14. Çevre, Toprak ve Su Kaynaklarının Yönetimi
 15. Sosyal Hizmetler
 16. Kamu Kurumları Ve STK İşbirliği

 

ÇALIŞTAY PROGRAMI

 

 

 

 

Program

 

PROGRAM

6 Eylül 2018 Perşembe

9:00 - 9:30 Kayıt ( Tıp Fak. Morfoloji Binası Konferans Salonu)

9:30 - 10:00 Açılış Konuşmaları

10:00 - 12:30 Panel

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği ( Akademik Yemekhane)

13.30 - 17.00 Sektörel Çalıştaylar I. Oturum ( Fen Edebiyat Fakültesi )

7 Eylül 2018 Cuma

9:00 - 12:30 Sektörel Çalıştaylar II. Oturum ( Fen Edebiyat Fakültesi )

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği ( Akademik Yemekhane)

13:30 -16:30 Sonuçların Sunumu ( Tıp Fak. Morfoloji Binası Konferans Salonu)

16:30 - 17:00 Kapanış Konuşmaları

 

 

 

 

 

 

Panel

Konu: Türkiye’nin 2023 Hedefleri ve Ordu İlinin Olası Katkıları

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

 

 

 

 

 

Sektörel Çalışma Yöntemi

Her Grup İçin; 1 Moderatör, 1 Raportör ve Asgarî 15-20 Katılımcı (sektöre göre değişkenlik gösterebilir)

 

1. Gün

13.00-17.00: Sektörel Çalıştay öncesi raportör tarafından sektörün mevcut durumu ile alakalı olarak bir sunum yapılacaktır. Ardından moderatör yönetiminde sektörel sorunların tespitine ilişkin,  sektörlerin alt kırılımları da dikkate alınarak serbest tartışma ya da başka bir yöntem ile çalıştay kısmına geçilecektir. Belirtilen tüm sorunlar raportör tarafından sesli ve yazılı  olarak kayıt altına alınacaktır.

2.Gün

9.00-12.00: Tespit edilen sorun alanları raportör tarafından sunulacaktır. Her sorun için hedefler-eylemler-sorumlu kuruluşlar serbest tartışma ile belirlenecektir.

13.00-17.00: Bütün paydaşların katılımı ile tekrar bir araya gelinecek, her sektör grubunun Moderatörü tarafından kendi sektörleri ile alâkalı olarak mevcut durum, sorunlar, eylemler ve hedeflere ilişkin bir sunum yapılacak ve diğer katılımcıların görüşleri de alınarak eylem ve hedefler nihaî hale getirilecektir.T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı