E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

11.09.2017 Tarihli Öğretim Görevlisi İlanı Nihai Değerlendirme Sonucu

T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ELEMANI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
                         
Birimi: Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Unvanı: Öğretim Görevlisi
İlan No:1019075
Adı Soyadı Bölüm Anasanat Dalı ALES
Puanı
ALES'in
%30'u
Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının
 'u
Mezuniyet Notu Mez.Notunun %30'u  Giriş Sınavı Notu Giriş Sınav Notunun %30'u Toplam Asıl / Yedek
Cem ANGIN Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri 72,571 21,771 67,500 6,750 88,560 26,568 80,000 24,000 79,089 ASIL
                         
Birimi: Fatsa Meslek Yüksekokulu Unvanı: Öğretim Görevlisi
İlan No:1012655
Adı Soyadı Bölüm Program ALES
Puanı
ALES'in
%35'i
Mezuniyet Notu Mez.Notunun %30'u  Giriş Sınavı Notu Giriş Sınav Notunun %35'i Toplam Asıl / Yedek
Harun KINALI Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Deniz Ulaştırma ve İşletme 72,090 25,232 81,280 24,384 85,000 29,750 79,366 ASIL
Eşref Can DEMİRCİ SINAVA GİRMEDİ
                         
                         
                         
                         
Kazanan asıl adayların 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.
 
1.      Atama Başvuru Formu (Tıklayınız)
2.      Sağlık Raporu (Devlet Hastanesinden alınan tam teşekküllü heyet raporu)
3.      Diplomanın veya çıkış belgesinin noter tasdikli suretleri
4.      Lisans mezuniyetine ilişkin transkriptin aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı sureti
5.      12 adet fotoğraf  
6.      Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 nüsha) 
NOT: Yukarıda istenen belgelerden herhangi biri başvuru sırasında ilgili birimlere teslim edilmişse tekrar hazırlanıp gönderilmesine gerek yoktur.
           Eksik olan belgelerin hazırlanıp ilgili birimlere teslimi yeterlidir.


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı