E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Öğretim Üyesi İlanı

T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

                        Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 

                        Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (Form için tıklayınız.), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

                       

                        Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (Form için tıklayınız.), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

                        Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (Form için tıklayınız.), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ve yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

 

                        Genel Şartlar;

                        *Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

                        *Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

                        * Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

                        *Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını belgelendirmeleri zorunludur.

                                                             

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün,  diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

İLAN TARİHİ :

 

RESMİ GAZETE                                        07 AĞUSTOS 2017

 

HÜRRİYET GAZETESİ                             07 AĞUSTOS 2017         

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi

İşletme / Muhasebe ve Finansman

Yrd. Doçent

1

5

İşletme alanında doktora yapmış olmak. Maliyet muhasebesi ve muhasebe eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi

İktisat / İktisat Teorisi

Yrd. Doçent

1

4

Makroekonomi ve Uluslararası Finans alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik / Botanik

Profesör

1

1

Biyoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Radyoloji

Yrd. Doçent

1

1

Obstetrik ve jinekolojik ultrasonografi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik / Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

1

Hemşirelik alanında Doçentliğini almış olmak.

Ünye Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yrd. Doçent

1

5

İşletme alanında doktora yapmış olmak. Ulusal inovasyon sistemleri ve politikaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.


Fatsa Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yrd. Doçent

1

5

Krizler ve emek piyasaları, iktisadi politika yapımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı