E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (indir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

                       

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (indir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (indir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ve yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

 

Genel Şartlar;

*Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

*Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını belgelendirmeleri zorunludur.

                                                             

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün,  diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

İLAN TARİHİ                                     :

POSTA GAZETESİ   16 HAZİRAN 2017         

RESMİ GAZETE        17 HAZİRAN 2017

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih / Genel Türk Tarihi

Profesör

1

1

Genel Türk Tarihi alanında Doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih / Yakınçağ Tarihi

Yrd. Doçent

1

3

Yakınçağ osmanlı denizcilik tarihi ve deniz hukuku üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Eski Türk Edebiyatı alanında Doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi / Bizans Sanatı

Doçent

1

1

Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları alanında Doçentliğini almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri / Meyve Yetiştirme ve Islahı

Doçent

1

1

Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında Doçentliğini almış olmak. Meyve türlerinde muhafaza ve hasat sonrası fizyolojisinde çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Acil Tıp

Yrd. Doçent

1

2

Grayanotoksin zehirlenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Protetik Diş Tedavisi alanında Doçentliğini almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Protetik Diş Tedavisi

Yrd. Doçent

1

3

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Cad/Cam ile üretilen restorasyonların rengi ve İmplant-kemik bağlantısı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Yrd. Doçent

1

3

Kompozit dolgular üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim / Sınıf Eğitimi

Yrd. Doçent

1

4

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. Argümantasyona dayalı öğrenme ve yaratıcı drama alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Ünye Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama / Mimari Restorasyon

Yrd. Doçent

1

5

Sanat Tarihi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Frigya Bölgesi Bizans Dönemi Kaya Mimarisi ve Osmanlı Dönemi Kilise Mimarisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı