E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

28/11/2016 tarihli Araştırma Görevlisi İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları

T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ELEMANI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
                         
Birimi: Eğitim Fakültesi Unvanı: Araştırma Görevlisi
İlan No: 1012239
Adı Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES
Puanı
ALES'in
%30'u
Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının
 'u
Mezuniyet Notu Mez.Notunun %30'u  Giriş Sınavı Notu Giriş Sınav Notunun %30'u Toplam Asıl / Yedek
Abdullah KALDIRIM Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi 82,746 24,824 82,500 8,250 76,430 22,929 67,000 20,100 76,103 ASIL
Pınar KANIK UYSAL 81,297 24,389 76,250 7,625 82,200 24,660 60,000 18,000 74,674 YEDEK
                         
Birimi: Güzel Sanatlar Fakültesi Unvanı: Araştırma Görevlisi
İlan No: 1012660
Adı Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES
Puanı
ALES'in
%30'u
Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının
 'u
Mezuniyet Notu Mez.Notunun %30'u  Giriş Sınavı Notu Giriş Sınav Notunun %30'u Toplam Asıl / Yedek
İbrahim ARSLAN Heykel Heykel 73,914 22,174 58,750 5,875 95,560 28,668 88,000 26,400 83,117 ASIL
Gökçe HİÇYILMAZ 83,398 25,019 77,500 7,750 96,260 28,878 55,000 16,500 78,147 YEDEK
                         
Birimi: İlahiyat Fakültesi Unvanı: Araştırma Görevlisi
İlan No: 1012661
Adı Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES
Puanı
ALES'in
%30'u
Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının
 'u
Mezuniyet Notu Mez.Notunun %30'u  Giriş Sınavı Notu Giriş Sınav Notunun %30'u Toplam Asıl / Yedek
Aslınur ÖZCAN İslam Tarihi ve Sanatları Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları 82,743 24,823 56,250 5,625 71,530 21,459 95,000 28,500 80,407 ASIL
Sait AVCI 83,688 25,106 60,000 6,000 75,350 22,605 85,000 25,500 79,211 YEDEK
                         
                         
                         
Kazanan asıl adayların 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.
 
1.      Atama Başvuru Formu (Form İçin Tıklayınız)
2.      Sağlık Raporu (Devlet Hastanesinden alınan tam teşekküllü heyet raporu)
3.      Diplomanın veya çıkış belgesinin noter tasdikli suretleri
4.      Lisans mezuniyetine ilişkin transkriptin aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı sureti
5.      12 adet fotoğraf  
6.      Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 nüsha) (Form İçin Tıklayınız)
NOT: Yukarıda istenen belgelerden herhangi biri başvuru sırasında ilgili birimlere teslim edilmişse tekrar hazırlanıp gönderilmesine gerek yoktur.
           Eksik olan belgelerin hazırlanıp ilgili birimlere teslimi yeterlidir.


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı