E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Ordu Üniversitesi Akademik Personel Alımı İlanı

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

                        Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 

                        Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (Form için tıklayınız), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin onaylı suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

                        Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (Form için tıklayınız), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin onaylı suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

                        Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (Form için tıklayınız), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı suretleri, askerlik durum belgesi ve varsa yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

                        Genel Şartlar;

                        *Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

                        * Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

                                                             

MÜRACAAT TARİHİ   : Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün,  diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

 

 

İLAN TARİHİ                                     :

RESMİ GAZETE                  05 ARALIK 2012  

 

ZAMAN GAZETESİ             05 ARALIK 2012  

 

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Çalışma Ekonomisi

Profesör

1

1

Çalışma Ekonomisi alanında Doçentliğini almış olmak.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme / Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doçent

1

4

Üretim sisteminin simülasyon ile analizi ve optimasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

4

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde KKH Tanısı olan olguların Retrospektif değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Tıbbi Parazitoloji

Yrd. Doçent

1

1

Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalında doktora ve microsporidialar alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / İç Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

2

Kronik böbrek yetmezliği ve hemodiyaliz hastalarının takibinde deneyimli, Malnutrasyon parametreleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / İç Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

2

Prehipertansif hastalar üzerine bilimsel çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Enfeksiyon Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

1

Periton diyalizi hastalarında gelişen pennotik atakları ve çoklu ilaç direncine sahip gram negatiflerle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doçent

1

4

Ektobik gebelik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Radyoloji

Yrd. Doçent

1

4

Toraks ultrasonu (US) alanında çalışması olmak.

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Yrd. Doçent

1

2

Doğa Koruma ve Biyosfer rezerv alanları konusunda çalışmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Yrd. Doçent

1

1

Kırsal alan planlaması ve milli parklar konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim / Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Hidrojeller ve kristolografi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği

Yrd. Doçent

1

5

Fen ve teknoloji öğreniminde yapılandırmacı yaklaşım, kavramsal değişim stratejileri ve zihin haritaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği

Yrd. Doçent

1

4

İlk okuma yazma programı ve öğretimi ile öğretmen yeterlilikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği

Yrd. Doçent

1

5

Sosyal bilgiler öğretiminde projeye dayalı öğrenme yaklaşımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim / Okul Öncesi Eğitimi

Yrd. Doçent

1

4

Öğretmen ve öğretmen adaylarının öğrenme alanlarına ilişkin özyeterlilikleri ve yetiştirici sınıf öğretim programı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doçent

1

3

Gelişim psikolojisi anabilim dalında doktora yapmış olmak ve ergenlik üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji / Botanik

Doçent

1

1

Bitkilerde makro element rezorbsiyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Doçent

1

1

Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı