E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Öğretim Üyesi Alımı İlanı

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

                        Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 

                        Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (indir), özgeçmişleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

                       

                        Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (indir), özgeçmişleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

                        Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; Başvuru Formuna (indir), özgeçmişleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

 

                        Genel Şartlar;

                        *Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

                        *Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

                        * Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

                        *Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını belgelendirmeleri zorunludur.

                                                             

MÜRACAAT TARİHİ; İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. (06/07/2018-20/07/2018)

 

 

 

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K.D.

Açıklama

Ziraat Fakültesi

Zootekni / Hayvan Yetiştirme

Profesör

1

1

Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı / Peyzaj Planlama

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Tarihi Peyzaj Karakterizasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği / Gıda Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Gıda Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Diyet liflerinin tanımlanması, fermantasyonu ve anti-karsinojenik etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik / Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

Matematik alanında Doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi / Bizans Sanatı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Sanat Tarihi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Bizans Mimarisi ve Bizans Arkeolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi / Denizcilik Ekonomisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Denizcilik Ekonomisi ve Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği / Su Ürünleri İşleme

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde proteomik  çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Halk Sağlığı

Profesör

1

1

Halk Sağlığı alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Enfeksiyon Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Spondilodiskit ve bruselloz üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Genel Cerrahi alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Tıbbi Biyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Tıbbi Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Renal hücreli karsinomlarda kodlanmayan RNA'ların düzenlenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi / Sağlık Kurumları Yönetimi ve Organizasyon

Doçent

1

1

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında Doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi / Sağlık Kurumları Yönetimi ve Organizasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Halk Sağlığı uzmanı olmak. Sağlık Yönetimi ve  Afet Yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi / Sağlık Ekonomisi ve Politikası

Doçent

1

1

Yönetim ve Strateji alanında Doçentliğini almış olmak. Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi / Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

2

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi / Sosyal Bilgiler Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Sosyal Bilgiler Eğitiminde İnternet Tabanlı Öğretim ve Sosyal Medya kullanımına ilişkin çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Fen Bilgisi Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Fizik Eğitimi alanında yapmış olmak. Aktif öğrenme uygulamalarının bilimsel muhakeme becerileri üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri /İslam Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Aslî İbâha üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği / Turizm İşletmeciliği

Profesör

1

1

Halkla İlişkiler alanında Doçentliğini almış olmak.

Teknik Bilimler Meslek

Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon / Elektronik Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Yüksek lisans ve doktorasını Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında yapmış olmak. Evanesent dalgaların reflektörlerden saçınımı üzerine çalışma yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek

Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon / Mekatronik

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak. Ses tanıma üzerine çalışmalar yapmış olmak.T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı