E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Ordu Üniversitesi Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin Olarak Sözlü Sınav Duyurusu

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar’da belirtilen kriterler dâhilinde Üniversitemiz bünyesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin Sürekli İşçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin olarak Sözlü Sınav Yeri ve Sözlü Sınav Tarihi  listesi aşağıda belirtilmektedir.

 

Sözlü Sınav Tarihi  05-08 Mart 2018
Sözlü Sınav Yeri  Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Ek Bina Çotanak Salonu
Sonuçların İlanı 12 Mart 2018
Sınav Kuruluna İtiraz  13-15 Mart 2018
İtirazların İncelenmesi  16-19 Mart 2018
Kesin Sonuçların İlanı 19 Mart 2018 

 

Bu duyuru ilanı tebliği hükmüne geçer, ilgililere ayıca tebligat yapılmaz.

 

Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler ile SGK ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen şartlar açısından Tespit Komisyonu tarafından kadroya geçiş işleminin tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektir.

 

Sürekli İşçi Kadroları İçin Gerekli Şartları Taşıyan ve Sınava Katılmaya Hak Kazanan Kişi Listelerine Aşağıda Bulunan Linklerden Ulaşabilirsiniz. 

Temizlik, Park Bahçe - Yeşil Alan Bakım ve Otomasyon Destek Hizmeti Alımı Kapsamında Bulunanlar Sözlü Sınav Yeri ve Sözlü Sınav Tarihi Listesi İçin Tıklayınız…

Özel Güvenlik Hizmeti Alımı Sözleşmesi Kapsamında Bulunanlar Sözlü Sınav Yeri ve Sözlü Sınav Tarihi Listesi İçin Tıklayınız…T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı