E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Taşeron İşçilerin Sürekli İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Duyuru

04.12.2017 tarihi itibariyle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesi kapsamında alt işveren tarafından Üniversitemiz bünyesinde çalıştırılan taşeron işçilerden, 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 696 sayılı KHK‘ nin 127. maddesi ile 375 sayılı KHK’ ye eklenen geçici 23. maddesi uyarınca sürekli işçi kadrosuna geçirilme hakkından yararlanmak isteyenlerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Usul ve Esaslar uyarınca 11.01.2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar aşağıda bulunan belgelerle birlikte İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’ na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvurular Ek-1 formu ile yapılacak olup ayrıyeten dilekçe veya üst yazı istenmemektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacak ve başvuru sahipleri haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

- Sürekli İşçi Kadrolarına/Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçişte Başvuru Formu ( Ek 1)

- 5 adet vesikalık fotoğraf

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

- Örnek 1 (İşçinin idare aleyhine açmış olduğu dava ve/veya icra takibi olması durumunda doldurulacaktır)T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı