Hızlı Erişim
Anasayfa - Duyurular

Yönetim Kurulu

Kuruluş ve İşleyişi

Üniversite yönetim kurulu rektörün başkanlığında dekanlardan,üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

 

Görevleri

1) Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar.1)Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek.
2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak,üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını,bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
3) Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak,
4) Fakülte,enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
5) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ali AKDOĞAN Rektör
Prof. Dr. Tevfik NOYAN Senato Seçili Üyesi
Prof. Dr. Fikri BALTA Senato Seçili Üyesi
Prof. Dr. Niyazi TAŞCI Senato Seçili Üyesi
Prof. Dr. Sadık KILIÇ Eğitim Fakültesi Dekan V. 
Prof. Dr. Tahsin TONKAZ Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Öznur ERGEN AKÇİN Fen Edebiyat Fakültesi Dekan
Prof. Dr. Gürol ÖZCÜRE Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Bahar TOKUR
Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof. Sabri YENER
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Fikri BALTA İlahiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Nülüfer ERBİL Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mehmet Kenan ŞAHİN Genel Sekreter V.  (Raportör)
Tarihi : 15-10-2018 13:59:29 / Düzeleme Tarihi :19-08-2019 14:12:42