Hızlı Erişim
Anasayfa - Duyurular

Senato

Kuruluş ve İşleyişi

Senato rektörün başkanlığında rektör yardımcıları,dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile  rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.  Senato her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.  Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

Görevleri

1) Üniversitenin eğitim öğretim,bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.
2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.
3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
4) Üniversitenin yıllık eğitim öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.
6) Fakülte kurulları ile  rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
7) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.
8) Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Senato Üyeleri

Prof. Dr. Ali AKDOĞAN Rektör
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Fikri BALTA İlahiyat Fakültesi Dekanı V.
Prof. Dr. Tevfik NOYAN Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Sadık KILIÇ Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Bahar TOKUR Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Öznur ERGEN AKÇİN Fen  Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Prof. Sabri YENER Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nülüfer ERBİL Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Gürol ÖZCÜRE Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı V.
Prof. Dr.Tahsin TONKAZ Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kürşat KORKMAZ Teknik Bilimler Meslek Yüsekokulu Müdürü
Prof. Dr. Abdullah EREN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Niyazi TAŞÇI Tıp Fakültesi Seçili Üyesi
Doç. Dr. Yılmaz ÇİFTÇİ Fatsa Meslek Yüksekokulu Seçili Üyesi
Doç. Dr. Alparslan İNCA Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Köksal APAYDINLI Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Seçili Üyesi
Doç. Dr. Emine BAĞDATLI Fen Edebiyat Fakültesi Seçili Üyesi
Doç. Dr. Şermin TAĞ KALAFATOĞLU Güzel Sanatlar Fakültesi Seçili Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami GÜLER Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Seçkin EVCİM Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.
Dr. Öğr. Üyesi Ercüment ERDOĞAN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Erdem KAYA Ünye Meslek Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNEY Ulubey Meslek Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Leyla Benan AYRANCI Diş Hekimliği Fakültesi Seçili Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Tolga AKTÜRK Eğitim Fakültesi Seçili Üyesi 
Dr. Öğr. Üyesi Nihan ŞENBURSA Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Seçili Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ŞAHİN Sağlık Bilimleri Fakültesi Seçili Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Özgür NARİN Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Seçili Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Şevket PEKDEMİR İlahiyat Fakültesi Seçili Üyesi
Öğr. Gör. Cesur KIRMANOĞLU Akkuş Meslek Yüksekokulu Müdürü
Öğr. Gör. Haydar ASAN Mesudiye Meslek Yüksekokulu Müdürü
Öğr. Gör. Hülya SOLAK İkizce Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Prof. Dr. Mehmet Kenan ŞAHİN Genel Sekreter V.  ( Raportör )
Tarihi : 15-10-2018 13:57:42 / Düzeleme Tarihi :04-09-2019 15:23:06