Hızlı Erişim
Anasayfa - Duyurular

Senato

Kuruluş ve İşleyişi

Senato rektörün başkanlığında rektör yardımcıları,dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile  rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.  Senato her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.  Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

Görevleri

1) Üniversitenin eğitim öğretim,bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.
2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.
3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
4) Üniversitenin yıllık eğitim öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.
6) Fakülte kurulları ile  rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
7) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.
8) Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Senato Üyeleri

Prof. Dr. Ali AKDOĞAN Rektör
Prof. Dr. Ali AKDOĞAN İlahiyat Fakültesi Dekanı V.
Prof. Dr. Ali AKDOĞAN Turizm Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Tahsin TONKAZ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr.Tahsin TONKAZ Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Varol ÇANAKÇI Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Niyazi TAŞÇI Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Sadık KILIÇ Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Latif KELEBEKLİ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı V.
Prof. Dr. Selahattin MADEN Fen  Edebiyat Fakültesi Dekanı V.
Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Prof. Sabri YENER Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nülüfer ERBİL Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Gürol ÖZCÜRE Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı V.
Prof. Dr. Kürşat KORKMAZ Teknik Bilimler Meslek Yüsekokulu Müdürü
Doç. Dr. Hasan TANRIVERDİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü V.
Prof. Dr. Niyazi TAŞÇI Tıp Fakültesi Seçili Üyesi
Prof. Dr. Selahattin MADEN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Prof. Dr. Faruk ÖZKUTLU Ziraat Fakültesi Seçili Üyesi
Öğr. Gör. Mehmet Letif BAYRAM Fatsa Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Doç. Dr. Köksal APAYDINLI Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Seçili Üyesi
Doç. Dr. Şermin TAĞ KALAFATOĞLU Güzel Sanatlar Fakültesi Seçili Üyesi
Prof. Dr. Emine BAĞDATLI Fen Edebiyat Fakültesi Seçili Üyesi
Doç. Dr. Alparslan İNCE Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNEY Ulubey Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Dr. Öğr. Üyesi Yahya TURAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.
Doç. Dr. Alparslan İNCE Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Hasan YILDIZ Ünye Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Doç. Dr. Şevket PEKDEMİR İlahiyat Fakültesi Seçili Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Leyla Benan AYRANCI Diş Hekimliği Fakültesi Seçili Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Tolga AKTÜRK Eğitim Fakültesi Seçili Üyesi 
Dr. Öğr. Üyesi Nihan ŞENBURSA Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Seçili Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ŞAHİN Sağlık Bilimleri Fakültesi Seçili Üyesi
  Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Seçili Üyesi
Öğr. Gör. Haydar ASAN Mesudiye Meslek Yüksekokulu Müdürü
Öğr. Gör. Cesur KIRMANOĞLU Akkuş Meslek Yüksekokulu Müdürü
Öğr. Gör. Hülya SOLAK İkizce Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami GÜLER Genel Sekreter V.  ( Raportör )
Tarihi : 15-10-2018 13:57:42 / Düzeleme Tarihi :10-08-2020 14:09:04