Hızlı Erişim
Anasayfa - Duyurular

Rektör Yardımcıları

REKTÖR YARDIMCISI  REKTÖR YARDIMCISI
Prof. Dr. Tahsin TONKAZ Prof. Dr. Niyazi TAŞCI
Özel Kalem Özel Kalem
Telefon 0 (452) 226 52 07 Dahili : 2930 Telefon 0 (452) 226 52 07 Dahili : 2930
Belge geçer 0 (452) 226 52 08  Belge geçer 0 (452) 226 52 08 
Elektronik Posta

 

Elektronik Posta

 

 
DAİRE BAŞKANLIKLARI
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği
Hastaneler Başmüdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı   
    
FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL, MESLEK YÜKSEKOKULU VE ENSTİTÜLER
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Fakültesi
Turizm Fakültesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İlahiyat Fakültesi
  Ziraat Fakültesi
  Fen Bilimleri Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Bütün Meslek Yüksekokulları
 
MÜDÜRLÜKLER VE KOORDİNATÖRLÜKLER
Engelli Öğrenci Birimi Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) Koordinatörlüğü
İç Denetim Birimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
İktisadi İşletme Bilgi Edinme Birimi
Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Mezunlar Koordinatörlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
Uluslararası İlişkiler Birimi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK)
  Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)  Kurum Koordinatörlüğü
  Proje Yönetim Ofisi ve Teknoloji Transfer Ofisi
 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) Sert Kabuklu Meyve Türleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODÜ-SEM)
  Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
KURULLAR VE KOMİSYONLAR 
Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu   Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 
Danışma Kurulu Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanlığı
Etik Kurullar Eğitim Komisyonu Başkanlığı
Kalite Komisyonu ve Toplam Kalite Yönetimi İşlemleri Mevzuat Komisyonu Başkanlığı
Strateji Planlama Kurulu Senato ve Yönetim Kurulu İşlemleri
  Yayın Komisyonu Başkanlığı
   
Rektörün Uygun Gördüğü Diğer Görevler Rektörün Uygun Gördüğü Diğer Görevler
Tarihi : 15-10-2018 13:07:52 / Düzeleme Tarihi :06-01-2020 14:29:30