Hızlı Erişim
Anasayfa - Haberler

ODÜ, Araştırma Üniversitesi Olma Yolundaki Çalışmalarına İvme Kazandırdı

Anadolu Ajansı ile araştırma üniversiteleri üzerine gerçekleştirdiği röportajda Rektör Yarılgaç, Ordu Üniversitesinin kurulduğu günden beri entelektüel birikimi, oluşturduğu bilgi alt yapısı ve yürüttüğü bilimsel faaliyetleri ile bölgesinde bir marka değeri olduğunu bununla birlikte uluslararası düzeyde sunduğu kaliteli eğitim, teorik ve uygulamalı araştırma faaliyetlerinin yanı sıra şehrine sağladığı katma değerle de araştırma üniversitesi adayı olma yolundaki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünün altını çizdi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından başlatılan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında 2017 yılında devlet üniversiteleri arasından 10 araştırma üniversitesi ve bunun yanı sıra 5 aday araştırma üniversitesi seçildi. Araştırma üniversitesi listesine girmek isteyen üniversiteler ise bu konuma yükselebilmek için gerekli olan parametreleri yerine getirebilmek adına sahip olduğu araştırıma alt yapılarından yönetişim sistemine kadar birçok alanda dönüşüm geçirmeye başladı.

Rektör Yarılgaç, “Araştırma üniversiteleri bilime evrensel olarak katkı sunan kurumlardır.”

Kısa geçmişine rağmen gerek fiziki büyümesi gerekse bilimsel alanda gerçekleştirdiği çalışmalarla adından söz ettiren Ordu Üniversitesi de sahip olduğu laboratuvarları, araştırma projeleri, bilimsel yayınları, artan lisansüstü programları ve nitelikli akademik kadrosu ile araştırma üniversite adayı olma yolundaki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç,  ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında kritik rol üstlenen kurumlar olan araştırma üniversitelerinin bilime evrensel olarak katkı sağlayıp kapsamlı eğitim veren kurumlar olduğunu söyledi. Türkiye gibi büyüme sürecinde olan ülkeler için büyük önem arz eden araştırma üniversitelerinin varlığı ve güçlenmesi için laboratuvar alt yapıları, kütüphane ve bilgi sistemleri ve destekleyici araştırma ortamlarının gerekli şartlar arasında yer aldığını belirten Rektör Yarılgaç, araştırma üniversitelerinin nitelikli eğitimci, araştırmacı, öğrenci ve yönetici kadrolarını bünyesinde barındıran ve üretken olacakları araştırma kültürüne sahip üniversiteler olmasının önemli kriterler arasında yer aldığını ifade etti.

Araştırma Alt Yapısında 2006’dan Bugüne 11 Kat Artış

Araştırma üniversitesi olmanın önemli kriterlerinden bir tanesinin sağlam bir araştırma alt yapısına sahip olmak olduğunu söyleyen Rektör Yarılgaç, Ordu Üniversitesinin kurulduğu yıllarda 14 olan araştırma, sağlık, eğitim laboratuvarları ve atölye sayısının 2019 yılı itibari ile 152’ye ulaştığını ve araştırma alt yapısında yaklaşık 11 kat artış sağlandığını ifade ederek mevcut laboratuvarların donanımlarının artırıldığını ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni laboratuvarlar kurulduğunu belirtti.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvar ortamlarının üniversitelerin dünya bilimine açılan kapısı olduğuna dikkat çeken Rektör Yarılgaç, “Üniversitelerin başta ulusal onun da ötesinde küresel ölçekte tanınır olmasına katkı sunan en önemli mekanlar zengin kaynaklara sahip, yeterli bilimsel ve teknolojik araçlarla donatılmış laboratuvarlardır. Kurulduğu süreçte 14 laboratuvar ile eğitim yolculuğuna başlayan Ordu Üniversitesi geçtiğimiz aylarda açılan Diş Hekimliği Fakültesindeki yeni laboratuvarlarıyla birlikte bugün 152’ye ulaşan araştırma, sağlık, eğitim laboratuvarları ve atölye sayısı ile dünya bilim mirasına önemli faydalar sunan çalışmalarına devam etmektedir. Küresel ölçekte başarılı çalışmaların gerçekleştirildiği Üniversitemiz laboratuvarlarında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki araştırmacılarımız, bilimsel literatüre önemli katkı sunacak araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Kurduğumuz laboratuvarlarla nitelikli bilimsel çalışmalar ortaya koymayı, uluslararası düzeyde ve uygulamaya yönelik çalışmalara öncelik vermeyi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanların yetiştirilmesine fayda sağlamayı ve bilimsel alanda ülkemizin rekabet edebilme gücünü artırmayı hedeflemekteyiz.” dedi.

Lisansüstü Eğitimde 90 Kat Artış

Lisansüstü eğitime yoğunlaşmış kurumlar olan araştırma üniversitelerinde nitelikli ve yetenekli yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirilirken araştırma üniversitesi olmaya aday olan üniversitelerden de lisansüstü eğitimde akademik niteliği yüksek araştırmacılar yetiştirmesi bekleniyor. Rektör Yarılgaç da araştırma üniversitesinin bu kriteri doğrultusunda Ordu Üniversitesinin kurulduğu 2006 yılından bugüne kadar lisansüstü eğitimde sosyal bilimler alanında 9.5 kat, fen bilimlerinde 31 kat ve sağlık bilimlerinde 40 kat artış sağladığını belirtti. Ordu Üniversitesi enstitülerinin 17’den bin 500’e ulaşan öğrenci sayısı ile toplamda 90 kat artış sağlayarak araştırma faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Rektör Yarılgaç, “Lisansüstü programlarıyla alanlarında yenilikçi fikirler üretebilen, analitik düşünebilen, donanımlı ve çok yönlü bireyler yetiştirilmesinde öncü rol üstlenmeye devam ederek akademik başarı grafiğini her geçen dönem yükselten Üniversitemiz bilimsel bilginin toplumsallaşmasına, yerelleşmesine ayrıca evrensel literatürle de buluşmasına zemin hazırlayan hazırlamaktadır.Pek çok alanda üretken ve dinamik bir lisansüstü vizyonu oluştururken aynı zamanda yüksek lisans ve doktora tezleri ile hem ulusal çerçevede bilimsel bilgi hazinesini zenginleştiren hem de uluslararası bilimsel bilgi birikimine katkı sunan bir profil ortaya koyan Üniversitemiz araştırma üniversitesi olma hedefi çerçevesinde nitelikli yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla bilimsel projeksiyonunu zenginleştirmeye devam etmektedir.”  şeklinde ifade etti.

Nitelikli akademik insan kaynağına sahip olmak, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının düşük olması ve yayın performansının yüksek olması gibi parametrelere göre değerlendirilen araştırma üniversitelerinde yayın performansının yüksek olması bekleniyor. Bu bağlamda araştırma üniversitesi olma kriterlerini artırmayı amaçlayan Ordu Üniversitesi akademik personel sayısını 100’den 750 seviyesine çıkarmış, bilimsel yayın sayısında uluslararası alanda 50 kat artış göstererek SCI, SSCI, AHCI indekslerinde yer alan çalışmaları ile küresel ölçekteki çalışmalarına hız vermiştir.

Üniversite ve Sanayi İş Birliğine Yönelik Artan Projeler

Ordu Üniversitesinin akademik yeterliliği ile birlikte bölgesine sağladığı katma değerle de araştırma üniversitesi olmaya aday olduğunu belirten Rektör Yarılgaç, üniversite bünyesinde bulunan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) biriminin yanı sıra dışarıdan destekli araştırma projeleri kapsamında TÜBİTAK, SAN-TEZ, DOKAP, AB Fonları ve özel anlaşmalara ek olarak kamu kuruluşları ve özel sektör ile çeşitli projeler yürütülerek üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalara devam edildiğinin altını çizdi. Rektör Yarılgaç, “Ülkelerin ve bölgelerin kalkınması, uluslararası arenada söz sahibi olabilmesi için bilginin paylaşımı ve var olan bilgi ve deneyimlerin bilimsel çalışmalar doğrultusunda geliştirilmesi önem arz etmektedir.  Güçlü devlet olmanın bir diğer yolu da Ar-Ge çalışmalarının hızlandırılması ve bulguların sanayi ve diğer paydaşlarla paylaşılmasından geçmektedir. Bu nedenle temel görevi araştırma ve eğitim olan üniversitelerin meydana getirdiği, muhafaza ettiği ve paylaştığı bilgiyi topluma faydalı hale getirebilmesi için, bilgiyi uygulamalı bir biçimde kullanıp ürüne dönüştüren sanayi ile iş birliği yapması gerekmektedir. Üniversite, araştırma yaparak elde ettiği bilgiyi, uygulaması için sanayiye bırakır; sanayinin elde ettiği sonuçları ise tekrar eğitime dönüştürür. Üniversiteler; üretimi yapan tarafların, araştırmacıların ve öğrencilerin bilgilerini pratikteki uygulamalarla desteklemeleri, araştırma fonlarına erişim, öğrenciler için staj ve ilgili diğer olanakların sağlanması, sanayinin elindeki olanaklara ve teçhizata erişim, yeni işletme kurabilme ve ekonomik kazanç elde etme imkanı gibi kazançlar sağlarken sanayiler de karmaşık teknolojik bilgiye erişim, yüksek donanımlı bilimsel/teknik iş gücüne ulaşma imkanı, teknolojik olarak geri kalmış alanlarında hızlı bir teknolojik ilerleme kaydedilmesi, üniversitenin olanaklarına erişim, sanayideki teknik personelin eğitilmesi gibi birçok olanağa bu sayede sahip olmaktadır.” diye konuştu.

Araştırma üniversitelerinin eğitim-öğretimden bilgi transferi faaliyetlerine kamu ve sanayi ile iş birliğinden uluslararası iş birliklerine kadar yansıyan araştırma önceliğine ve araştırma kültürüne sahip üniversiteler olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Araştırma üniversiteleri geliştirdikleri bilgi birikimi, yetiştirdikleri nitelikli iş gücü ve yürüttükleri bilgi aktarımı faaliyetleri ile ekonominin gelişmesi ve toplum refahına katkı sağlama misyonuyla çalışmalar yürütmektedirler. Bu üniversitelerin, dünyadaki diğer saygın üniversitelerle kurdukları iş birlikleri sayesinde geliştirdikleri bilgi-yetenek birikimi ve edindikleri uluslararası tanınırlık ülkeler için önemli kazanım ve prestij kaynağı olmaktadır. Bu anlayışla kendisini geliştirmeye çalışan Üniversitemiz, ülkemizin yükseköğretimindeki merkezi rolünü, bilimsel bilgi üretiminin araştırmaya dayalı olduğu anlayışını benimseyip bütün çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürerek araştırma faaliyetlerinde de güçlü bir konuma ulaşmıştır. Üniversite-sanayi, üniversite iş dünyası, üniversite kamu kesimi iş birliğinde ise yüksek Ar-Ge kapasitesi öne çıkmakta, yenilikçi ve girişimci bir üniversite rolünü benimsemiş olan Üniversitemiz toplumuna doğrudan hizmet veren, ülke kalkınması için yeni bilgiyi üreten, bu bilgiyi ticari ürüne dönüştürmeyi başaran, beşerî sermayeye katkıda bulunan öncü güç rolünü yerine getirmeyi ilke edinmektedir.” dedi.

Tarihi : 05-03-2019 14:16:49