Hızlı Erişim

ODÜ, Kurumsal Hafızasını Güçlendirmeye Yönelik Çalışmalarına Devam Ediyor

01.03.2019

Üniversitemiz personeline yönelik düzenlenen Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri konulu program, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından gelen uzmanların kurumsal arşiv hakkında verdikleri eğitim ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Üniversitemizin hem geçmişe hem de geleceğe yönelik bilgi, belge, dosya ve dokümanlarının kayda geçirilmesi ve arşivlenmesine yönelik çalışmalara hız verilmesinin amaçlandığı eğitim Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlendi. İki gün boyunca devam eden eğitimde kurumsal arşiv politikalarının ve standartlarının oluşturulması, ilgili komisyonların kurulması (ayıklama-imha), birim arşiv sorumlularının belirlenerek çeşitli yetkilendirmeler yapılması ve birim arşivlerinde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verildi. Ayrıca fiziki ve elektronik belgelerin standart dosya planı kapsamında nasıl üretilmesi, sınıflandırılması, ilgili klasörlerinde hangi ölçütlerde ve ne kadar süreyle muhafaza edilmesi gerektiği, muhafaza süresi dolan evrakın birim arşivinden kurum arşivine nakli ile Ayıklama ve İmha komisyonunun imha aşamasında izlemesi gereken yollar anlatıldı.

Kurumsal Arşiv Müdürlüğü ile Kurumsal Hafıza Güçlenecek

Her kurumda olduğu gibi Üniversitemizde de her yıl çok sayıda belge üretilmekte ve kurumlar büyüdükçe belge sistemleri sistematik bazı düzenlemelere gereksinim duymaktadır. Kurulduğu yıldan bu yana gelişimini sürdürmekte olan Ordu Üniversitesi de yapılan çok sayıda çalışmanın kayda alınmasının önem arz ettiği düşüncesiyle Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde Kurumsal Arşiv Müdürlüğü birimini kurmayı planlamaktadır. Bu birim ile çalışmaların kim tarafından, ne zaman, ne şekilde ve nerede yapıldığına dair kayıtların oluşturulması,  Ordu Üniversitesi bilgi ve belgelerin kayıt altına alınmasının sağlanarak kurumsal hafızasını güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Arşiv Birikimi Dijitalleşecek

Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin (EBYS) uygulamasını hayata geçiren ve tüm personeliyle dijital ortamda hızlı bir biçimde bilgi alışverişinde bulunan Ordu Üniversitesi, içsel ve dışsal iletişimi sağlayan, özgün ve güvenilir bilgi kaynakları olarak kabul edilen arşiv programlama uygulamaları ile kurumsal geçmişi dijital yöntemlerle kayıt altına alacak.

Üniversitemizin geçmişten günümüze kadar olan tüm akademik ve idari birikiminin dijital ortamda standart dosyalama planlarına uygun şekilde bir arada toplanması, saklanması, korunması ve dağıtılmasının sağlanacağı kurumsal arşiv sistemi sayesinde dokümantasyon ve arşiv hizmetlerine erişim daha da kolaylaşacak.

Kurumsal hafızanın sağlam temeller üzerine inşa edilmesinin ve hatırlanma düzeyi yüksek bir bilgi ardalanı oluşturulmasının önemine değinen Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Kurumların geçmişte gerçekleştirdiği çalışmalara ivedilikle ulaşacağı teknik ve fikirsel bir altyapıya sahip olması oldukça önemlidir. Bu alt yapısal gelişme gelecekte yapılacak olan çalışmalarda da yol gösterici bir işlev üstlenerek kurumsal hafızayı süreklilik taşıyan kesintisiz bir bilgi hazinesine dönüştürecektir. Ordu Üniversitesi olarak bu noktada kurumsal arşiv hizmetleri noktasında kalıcılığa, bilginin unutulmayarak saklanmasına ve erişebilir olmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde kurulması planlanan Kurumsal Arşiv Müdürlüğü ile Üniversitemiz bilgi ve belgeleri kayıt altına alarak kalite odaklı bir kurumsal hafıza oluşturacak ve böylece gelecek projeksiyonunu sağlam temeller üzerinde geliştirmeye devam edecektir. “ şeklinde konuştu.

ODÜ Basın

Tarihi : 01-03-2019 14:24:11