Hızlı Erişim
Anasayfa - Haberler

YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’tan İş Birliği

31.01.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında bilimsel çalışma ve araştırmalarda iş birliğine yönelik protokoller imzalandı.

Yükseköğretim Kurulunda düzenlenen protokol imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK Üyeleri, ilgili kurum yöneticileri ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç’ın yanı sıra tüm üniversite rektörleri katıldı[t1] .

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç gerçekleştirdiği açılış konuşmasında ülkelerin refah toplumu olma yolundaki çabalarını destekleyecek en önemli güçlerden birinin bilim ve teknolojide ulaştıkları yetenek düzeyleri olduğunu belirtti. Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi’nden söz eden YÖK Başkanı Saraç, bu yıl büyük bir proje ile üniversitelerde dijital dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını ve seçilen sekiz pilot üniversitede öğretim üyeleri ve öğrenciler için doğrudan kamu desteği ile programların oluşturulduğunu vurguladı. Bir başka başlığın bilimsel yayınlara ve araştırma verilerine çevrimiçi erişim olan açık erişim ve açık bilim konusunda da Yeni YÖK olarak çalışmalar başlattıklarını ifade eden YÖK Başkanı Saraç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalayacağımız çerçeve protokolünü de tam da bu amaca hizmet eden çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bahse konu çerçeve protokol kapsamında üniversitelerin sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri ve enstitüler ile birlikte araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine aktif katılımını sağlamak üzere iş birliği yapacağız. Öte yandan, üniversitelerin giderek artan bir şekilde bölgesel ve ulusal ekonomiler için önemli bir üretim faktörü haline geldiğini ve bilgi üreten kuruluşlar olarak kalkınma hamlelerinde temel rol oynadığını biliyoruz. İmzalayacağımız çerçeve protokol ile, ‘Yeni YÖK’ olarak bu bilinçle başlattığımız üniversitelerde ‘misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması projesi’ kapsamında da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı ve ilgili kuruluşları ile yakın işbirliği içinde çalışacağız.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise konuşmasında, sanayi ve teknoloji alanında Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak yapısal reformlara odaklandıklarını söyledi. Akademiyle yürüttükleri ortak projelerin önemine işaret eden Varank, "Ekonomik yarışta geri kalmamak için yüksek katma değer, verimlilik artışları, dijitalleşme ve bölgesel kalkınma eksenlerinde bir dizi önceliğimiz bulunuyor. Nihai amacımız, üretimde yapısal dönüşümü gerçekleştirmek. Bu sayede dışa bağımlılık ve dış finansman ihtiyacı azalacak, büyüme ve istihdam sağlam bir rotaya oturacak." diye konuştu. Bakan Varank, YÖK ile imzalanan protokol kapsamında sanayide duyulan insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışma yürüteceklerine dikkati çekerek "Üniversitelerin bünyesindeki zengin insan kaynağımız, enstitü ve sanayi kuruluşlarındaki altyapılarda çalışma imkanına kavuşacak. İş gücü piyasasındaki yetenek setlerini çeşitlendirip, kabiliyet eksikliklerini gidermemiz gerekiyor. Üretim değer zincirini bir bütün olarak ele alıyoruz. Bilimsel araştırma, uygulamalı bilim, ürün geliştirme ve ticarileşme katmanlarından oluşan her bir aşama bizim için eşit öneme sahip. TÜBİTAK aracılığıyla tüm bu katmanlarda nitelikli bilginin işlenmesini ve paylaşımını mümkün kılan Yüksek Teknoloji İşbirliği Platformlarını desteklemeye başladık. Bu platformlarda araştırma üniversitelerimize merkezi bir rol verdik." şekilde konuştu.

Açılış konuşmalarının YÖK ve TÜBİTAK arasında "Doktora Burs Programlarında İş Birliği Protokolü" ve "YÖK–TÜBİTAK Doktora Programı Projesine İlişkin İşbirliği Protokolü" YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından imzalandı.

YÖK ve TÜBİTAK arasında imzalanan "Doktora Burs Programlarında İş Birliği Protokolü" ile YÖK tarafından yürütülen Araştırma Görevlileri Yurt Dışı Burs Programı (YUDAB) ve 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı ile TÜBİTAKın Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı ve Yurt Dışı Araştırma Burs Programı kapsamında doktora öğrencilerinin desteklenmesi ve izlenmesi konusunda iş birliği yapılması sağlanacak. "YÖK–TÜBİTAK Doktora Programı Projesine İlişkin İşbirliği Protokolü" sayesinde ise YÖKün belirlediği üniversitelerdeki doktora öğrencilerinin TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen projelerde yer almasına yönelik olarak iş birliği yapılması planlanıyor.

TÜBİTAK ile imzalanan protokoller sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile YÖK Arasında Yapılacak İş Birliğine ilişkin Çerçeve Protokolü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından imzalandı.  İmzalanan bu iş birliği protokolü ile birlikte üniversitelerin; sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri ve enstitüler ile birlikte araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine aktif katılımının önü açılacak ve sanayide ihtiyaç duyulan belirli mesleklere yönelik nitelikli ara insan gücünün meslek yüksekokullarında sanayi ile iş birliği içinde yetiştirilmesi ve sanayide istihdam edilmesi sağlanacak. Bakanlık ve YÖK arasından imzalanan bu protokol sayesinde "Yeni YÖK" olarak başlatılan "Üniversitelerde Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı ve ilgili kuruluşları ile iş birliği içinde çalışılabilecek; üniversitelerin ve akademisyenlerin araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik boyutlarındaki performanslarının ölçülmesi ve izlenmesi ile yurtiçi ve yurtdışı doktora burs ve araştırma programlarının desteklenmesi ve izlenmesi süreçlerinde iş birliği yürütülecek.


 

Tarihi : 31-01-2019 13:52:03