Hızlı Erişim
Anasayfa - Haberler

Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Toplumsal vicdana karşı sorumlu, bireylerin haber alma hakkına ve gazetecilik kurumunun etik kodlarına bağlı hareket eden basın; demokrasinin sağlam ve güçlü bir biçimde işlemesini sağlayan önemli ve etkin bir denetim organı olarak kamuoyunu aydınlatıcı bir rol üstlenmektedir. Toplumsal sağduyu ve kamusal alanda farkındalık yaratarak doğru ve objektif bilgilerin akılcı bir biçimde tartışılmasına katkı sunan gazetecilik, zaman mefhumu gözetmeksizin zor şartlar altında halkın ufkuna ışık tutan ve onu aydınlatan bir meslek olarak dikkat çekmektedir.

Demokratik bilinç ve yasal sınırlar içerisinde güvence altına alınmış iletişim, haberleşme, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün sağlam temeller üzerinde yürütülmesinde basın çalışanlarının gazetecilik etiği, toplumsal değerler, özel hayat ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmeleri oldukça önemlidir. Kamusal alanın özgür, kamusal tartışmalarında sağlıklı bir noktada oluşmasında devletle bireyin iletişim sürecini şekillendiren gazeteciler; olay ve olguların doğru ve tarafsız bir şekilde konuşularak toplumsal iletişimin bütün toplumsal alan ve kurumlarda işlerlik kazanmasına fayda sunmaktadır.

Bu işlerlik sağlayıcı rolüyle basın, milli ve manevi konular öncelikle olmakla birlikte kamuoyunu ilgilendiren tüm meselelerde milli şuuru ve demokratik yaklaşımları güçlendirici bir hareket alanı yaratmalıdır. Böyle bir anlayış ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik ardyöresinin gelişimine ve sağlamlaşmasına katkı sunmaya devam edecektir.

Etik kodlar ve toplumsal sağduyu çerçevesinde kamuoyunu bilgilendiren ve bununla birlikte toplumun talep ve beklentilerini objektif bir şekilde dile getirerek demokrasi noktasında ehemmiyet arz eden bir misyon üstlenen değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü`nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.

Tarihi : 09-01-2019 15:20:21