Hızlı Erişim

Öğretim Üyesi İlanı

 T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

                         Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 

                        Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (Form için Tıklayınız), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin suretleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

                        Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (Form için Tıklayınız), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin suretleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, yabancı dil sınav sonuç belgesi ile yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

                        Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; Başvuru Formuna (Form için Tıklayınız), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin suretleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

 

                        Genel Şartlar;

                        *Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

                        *Profesör adaylarının, Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesinin 9. maddesinin (a) fıkrası uyarınca her bir doçentlik temel alanı için asgari koşulların sağlandığına ilişkin bildirim beyannamesi ile başlıca araştırma eseri beyan formunu doldurmaları gerekmektedir. (Beyan Formu için Tıklayınız)

                        *Adayların yayın dosyalarında sundukları ulusal ve uluslararası makale ile bildirilerin yayınlandığı dergilerin indekslerini gösteren belgeleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

                        *Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

                        *Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

                        *2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

                        *Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç üç ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur.

                        *Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

                                                             

MÜRACAAT TARİHİ; İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

RESMİ GAZETE         : 02 EKİM 2020

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Derece

Açıklama

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri / Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

Doçent

1

1

Doçentliğini Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında almış olmak ve yerel mısır konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Fizyoloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Leptin ve ghrelinin penisilin modeli epilepsi üzerine etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Fizyoloji

Doçent

1

1

Büyüme faktörleri konusunda veya Boşaltım Fizyolojisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Mycobacterium tuberculosis suşlarında eflüks pompasını oluşturan gen ekspresyonlarının çoklu ilaç direnç gelişimi üzerine etkisinin araştırılması ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Ortodonti

Doçent

1

1

Ortodonti alanında Doçentliğini almış olmak. Ortodontik Diş Hareketi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doçent

1

1

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında Doçentliğini almış olmak. Bifosfonatların kemik greftlerine etkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih / Eskiçağ Tarihi

Doçent

1

2

Eskiçağ Tarihi alanında Doçentliğini almış olmak. Tunç Çağı üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih / Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

1

Yakınçağ Tarihi alanında Doçentliğini almış olmak. 19. Yüzyıl Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya / Biyokimya

Doçent

1

1

Kimya alanında Doçentliğini almış olmak. Doğal ve sentetik maddelerin biyokimyasal analizleri üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Dili

Profesör

1

1

Türk Dili alanında Doçentliğini almış olmak. Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesi üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Kavramsal Değişim ve Argümantasyon konularında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri / Arap Dili ve Belagatı

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Temel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.  Klasik Arap Edebiyatı, Şairleri ve Divanları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları / Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında doktora yapmış olmak. Türk Mutfak Kültürü ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Ünye Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olmak. İç denetim, hile denetimi ve muhasebe eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarihi : 02-10-2020 14:16:55