Hızlı Erişim

Öğretim Üyesi Alımı İlanı

 T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

                        Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 

                        Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (indir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin suretleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya (1 adet fiziki dosya 6 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

                        Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (indir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin suretleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, yabancı dil sınav sonuç belgesi ile yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya (1 adet fiziki dosya 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

                        Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; Başvuru Formuna (indir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin suretleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya (1 adet fiziki dosya 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek) ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

 

                        Genel Şartlar;

                        *Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

                        *Profesör adaylarının, Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesinin 9. maddesinin (a) fıkrası uyarınca her bir doçentlik temel alanı için asgari koşulların sağlandığına ilişkin bildirim beyannamesi ile başlıca araştırma eseri beyan formunu (indir) doldurmaları gerekmektedir.

                        *Adayların yayın dosyalarında sundukları ulusal ve uluslararası makale ile bildirilerin yayınlandığı dergilerin indekslerini gösteren belgeleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

                        *Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

                        *Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

                        *2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

                        *Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç dört ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur.

                        *Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

                                                             

MÜRACAAT TARİHİ; İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

RESMİ GAZETE           05 HAZİRAN 2020

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Derece

Açıklama

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Aile Hekimliği

Profesör

1

1

Saf balın diyabetes mellitus tedavisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Halk Sağlığı

Profesör

1

1

Afet yönetimi ile ilgili deneyimi ve çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

İzokinetik egzersizler, kognitif rehabilitasyon konularında deneyimi ve çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Acil Tıp

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Akut apandisit tanısında tiyol/disülfit homeostazı ve RIPASA skoru konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / İç Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Lenfomalı hastalarda paroksismal nokturnal hemoglobinüri hakkında çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Kardiyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

3. basamak bir merkezde elektro fizyoloji ve aritmi alanında en az gözlemci ve araştırmacı olarak eğitim almış olmak ve aritmi alanında çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Nöroloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Antiepileptik ilaçların erişkin kemik metabolizması üzerine etkileri konusunda araştırma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Radyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Pulmoner BT anjio ve kardiyak MR konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Karma özellikli depresyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Femur kırıklarının tedavisinde intramedüller çiviler ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Ortopedi ve Travmatoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Gonartrozlu hastalarda kıkırdak ve subkondral kemikteki değişikliklerin klinik, radyolojik ve histopatolojisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Göz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Glokom olgularında Ahmed glokom valf implantasyonu sonrası gelişen enkapsüle bleblerin tedavisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Kalp ve Damar Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Ascendes aort replasmanı ile ilgili ve kalıcı diyaliz kataterlerinin sikopi eşliğinde takılması ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Tıbbi Biyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında yapmış olmak. Gen polimorfizmleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Yeni nesil dizileme konusunda eğitim almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Doçent

1

1

Flor ve Gümüş Katkılı Sentetik Maddeler ve Sitotoksite üzerine çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Doçent

1

1

Konik Işınlı Tomoğrafide Sella Tursika çalışması yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih / Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

1

Doçentliğini Tarih alanında almış olmak. Türk-Fransız Deniz Ticareti ve Lübnan Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik / Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik

Doçent

1

1

Doçentliğini Matematik alanında almış olmak. Modelleme ve İnterpolasyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi

İşletme / Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

1

Fındık İşletmeleri ve Gıda sektöründe tedarik zinciri yönetimi uygulamaları hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi

İşletme / Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

1

Finansal gelişme, teknolojik ilerleme ve inovasyon konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği / Deniz Bilimleri

Profesör

1

1

Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak. Ağır Metaller üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği / Balıkçılık Yönetimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Su Ürünleri alanında almış olmak. Deniz Hıyarları (Patlıcanları) üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma / Entomoloji

Doçent

1

1

Doçentliğini Bitki Koruma alanında almış olmak. Akaroloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri / Sebze Yetiştirme ve Islahı

Doçent

1

1

Doçentliğini Bahçe Bitkileri alanında almış olmak. Sebzelerde moleküler karakterizasyon ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik / Halk Sağlığı Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Evde bakım, yaşlı sağlığı ve müzikterapi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik / Hemşirelik Esasları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Hasta Güvenliği, teknoloji kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim / Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Fen Bilimleri Eğitimi alanında almış olmak. Kavram yanılgıları ve meta analiz konularında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim / Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Temel Eğitim (İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi) alanında almış olmak. Okuduğunu anlama ve yazma alışkanlıkları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi / Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında almış olmak. Yazma eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak. Ekoloji alanında bitki biyoçeşitliliği konularında çalışmalar yapmış, TUBİTAK ve AB Natura 2000 projelerinde görev almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık alanında doktora yapmış olmak. Öğrenciler arasında gözlenen riskli davranışlar ve okul rehberlik hizmetleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri / Öğretim Teknolojileri

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Sınıf Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak. İlkokul matematik eğitiminde sanal gerçeklik uygulaması geliştirme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri / Din Bilimleri

Profesör

1

1

İnanç, insan ve topluma dair konuları, geleneksellik, modernlik, postmodernlik ve küreselleşme çerçevesinde değerlendirerek, sosyolojik analiz ve yorumlarda bulunmuş; din, kültür, ahlak ve medeniyet üzerine bilimsel eserler vermiş olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri / Hadis

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Hadis alanında doktora yapmış olmak. Hanefi Hadis anlayışı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları / Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

İslam Tarihi ve Sanatları alanında doktora yapmış olmak. İlk dönem İslam tarihi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi / Antrenörlük Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Sporcularda Fiziksel ve Teknik Gelişimlerin Değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarihi : 05-06-2020 15:50:01