Hızlı Erişim

Öğretim Üyesi Alımı İlanı

 T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

                       Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 

                        Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (indir), özgeçmişleri, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya (1 adet fiziki dosya 6 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

                        Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (indir), özgeçmişleri, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, yabancı dil sınav sonuç belgesi ile yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya (1 adet fiziki dosya 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

                        Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; Başvuru Formuna (indir), özgeçmişleri, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya (1 adet fiziki dosya 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek) ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

 

                        Genel Şartlar;

                        *Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

                        *Profesör adaylarının, Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesinin 9. maddesinin (a) fıkrası uyarınca her bir doçentlik temel alanı için asgari koşulların sağlandığına ilişkin bildirim beyannamesi ile başlıca araştırma eseri beyan formunu (indir) doldurmaları gerekmektedir.

                        *Adayların yayın dosyalarında sundukları ulusal ve uluslararası makale ile bildirilerin yayınlandığı dergilerin indekslerini gösteren belgeleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

                        *Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

                        *Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

                        *2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

                        *Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç üç ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur.

                                                             

MÜRACAAT TARİHİ; İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

İLAN TARİHİ:

 

RESMİ GAZETE:  31 ARALIK 2019

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım / Grafik

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Grafik ve/veya Fotoğraf bölümlerinden birinden lisans eğitimini tamamlamış ve bu alanların birinde akademik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Ürolojik cerrahi anestezisi, yoğun bakım nefrolojisi ve periferik sinir blokları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Genel Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Dermal yara iyileşmesi üzerine Ankaferd kanama durdurucunun etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Genel Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Genel cerrahi uzmanlığını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Ortopedi ve Travmatoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Aşil tendonu hasarlarında tentoksifilinin etkisi üzerine deneysel çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Göz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Behçet hastalarında serum vitronectin düzeyleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Üroloji

Doçent

1

1

Nefrostomi yerleştirme tekniği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Aile Hekimliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Evde bakım hizmetleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Otizm spectrum bozukluğu alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Prehipertansif hastalarda DASH diyeti ve egzersizin metabolik parametreler üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Kronik böbrek hastalığında oksidant biyomarkırlar ve epikardiyal yağ doku zayıflığı arasındaki ilişki ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Kardiyoloji

Profesör

1

1

Kan grupları ve koroner arter hastalığı ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Kardiyoloji

Doçent

1

1

Mitral kapak hastalıkları ve ileri ekokardiyografi teknikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Kardiyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Kalp yetmezliği ve sacubutril/varsartan etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Kardiyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

TAVI uygulaması deneyimi olmak. Familyal hiperkolesterolemi hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi / Türkçe Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Türkçe Eğitimi alanında yapmış olmak. Akıcı okuma konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Matematik Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Doktorasını İlköğretim (Matematik Eğitimi) alanında yapmış olmak. Fark etme teorisi ve öğretmen adayı eğitiminde örnek olay kullanımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim / Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Temel Eğitim (İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi) alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim / Sınıf Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Eğitimde program geliştirme alanında doktora yapmış olmak. İlkokul düzeyinde dinleme eğitimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim / Okul Öncesi Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Dijital oyun tasarımı, teknoloji uyarlamaları uygulaması ve teknolojik pedagojik alan bilgisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Müzik ve Sahne Sanatları

Fakültesi

Müzik / Yaylı Çalgılar

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Keman sanat dalında lisans derecesine sahip olmak. Müzik alanında doktora /sanatta yeterlik mezunu olmak ve ulusal keman eğitimi yaklaşımlarına yönelik akademik çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya / Organik Kimya

Profesör

1

1

Kimya alanında Doçentliğini almış olmak. Heck reaksiyonları, Pirazolonlar ve metal koordine türevleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya / Analitik Kimya

Doçent

1

1

Kimya alanında Doçentliğini almış olmak. İletken polimer destekli elektrokatalizörler ve elektro-Fenton konularında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya / Polimer Kimya

Doçent

1

1

Kimya alanında Doçentliğini almış olmak. Hidrojen Transfer Polimerizasyonu ve Polimer Radyasyon kimyası konularında çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri / Fıkıh

Doçent

1

1

Temel İslam Bilimleri alanında Doçentliğini almış olmak. Adli tıbbın fıkıhtaki değeri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri / Din Bilimleri

Doçent

1

1

Felsefe ve Din Bilimleri alanında Doçentliğini almış olmak. İslam eğitimi tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Pedodonti

Profesör

1

1

Pedodonti alanında Doçentliğini almış olmak. Süt dişlerinde kısa-post tekniği ve adeziv sistemlerin bağlama dayanımları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Pedodonti

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Pedodonti alanında doktora yapmış olmak. Histolojik olarak reparative dentin oluşumu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Periodontoloji

Doçent

1

1

Periodontoloji alanında Doçentliğini almış olmak. Kronik periodontitisli hastalarda endojen antienflamatuar lipid mediatörleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora yapmış olmak. Sinir hasarlarında trombositten zengin fibrin (PRF) ve büyüme faktörlerinden zengin plazma (PRGF)’nın etkileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Protetik Diş Tedavisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Protetik Diş Tedavisi alanında doktora yapmış olmak. Suni yaşlandırma yöntemi ile renk stabilitesinin değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

 

 

Tarihi : 31-12-2019 11:38:10