Hızlı Erişim

Akademik Personel Alımı İlanı

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

-Meslek yüksekokullarının, öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

- 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

MUAFİYET:

-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

-Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

-Başvuru formu (indir)

-Özgeçmiş

-ALES belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı )

-Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

-Diploma belgesi (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı)

-Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin noter onaylı veya bir kamu kurumundan onaylı sureti)

-Nüfus cüzdan fotokopisi

-Askerlik belgesi fotokopisi

-İki adet vesikalık fotoğraf

-Adli sicil kaydı

-İlan özel şartına bağlı olarak tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alınan, çalışılan alanı ve tarihleri gösterir belgeye Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınacak belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)

AÇIKLAMALAR: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri zorunludur.) Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları  geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız - onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

MÜRACAAT YERİ:Adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden                                       kurumumuz sorumlu değildir.) Rektörlük kadroları için başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

 

İlan No

Birimi

Bölüm

Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı

Unvan

Adet

Derece

ALES

Puan Türü

Özel Şartlar

201901

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

1

6

SÖZ

Arap Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak. Temel İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası eğitim-öğretim alanında en az 1 yıl deneyime sahip olmak.

201902

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

1

6

SAY

Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

201903

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon

Elektronik Teknolojisi

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

1

5

SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

201904

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon

Elektronik Haberleşme

Teknolojisi

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

1

5

SAY

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

201905

Ünye Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon

Elektronik Teknolojisi

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

1

5

SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

201906

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Yerel Yönetimler

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

1

7

SÖZ

İktisat bölümü lisans mezunu olmak. Yerel Yönetimler alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

201907

Fatsa Meslek Yüksekokulu

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma

Teknolojileri

Gemi İnşaatı

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

1

5

SAY

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Denizci Eğitimci Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

201908

Fatsa Meslek Yüksekokulu

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma

Teknolojileri

Gemi Makineleri İşletme

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

1

5

SAY

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği veya Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. En az uzakyol ikinci mühendisliği yeterliğine sahip olmak şartıyla en az 2 yıl ikinci mühendislik yapmış olmak. Denizci Eğitimci Belgesine sahip olmak. IMO Model Kurs 6.09 Eğiticilerin Eğitimi, IMO Model Kurs 6.10 Simülatör Eğiticilerinin Eğitimi ve Denizde Güvenlik Eğiticilerinin Eğitimi kurs programlarını tamamlamış olmak.

201909

Ulubey Meslek Yüksekokulu

Finans Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

1

6

EA

İşletme bölümü lisans mezunu olmak. Yönetim ve Organizasyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisans sonrası alanında en az 5 yıl yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.

201910

Ulubey Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal İşleme

Teknolojileri

Laboratuvar Teknolojisi

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

1

6

SAY

Kimya bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisans sonrası alanında en az 5 yıl yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.

201911

Mesudiye Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar Programcılığı

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

1

4

SAY

Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası alanında en az 5 yıl deneyime sahip olmak.

201912

Rektörlük

 

 

Öğr. Gör.

(Uygulamalı Birim)

1

5

SAY

Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere; Ziraat Fakültesi lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Elektron mikroskobu kullanıcı sertifikasına sahip olmak.

201913

Rektörlük

 

 

Öğr. Gör.

(Uygulamalı Birim)

1

5

SAY

Üniversitemiz Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere; Üniversitelerin mühendislik programları, uluslararası ilişkiler veya işletme bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisans sonrası teknoloji transfer ofisi faaliyetleri veya ulusal ve uluslararası hibe programları konusunda en az 2 yıl deneyime sahip olmak. 

201914

Rektörlük

 

 

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

2

5

SÖZ

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası alanında en az 3 yıl ders verme deneyimine sahip olmak. 

201915

Rektörlük

 

 

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

1

5

SÖZ

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

BAŞVURU TARİHLERİ

20/12/2019

SON BAŞVURU TARİHİ

03/01/2020

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ

10/01/2020

GİRİŞ SINAVI TARİHİ

13/01/2020

GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH

20/01/2020

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: http://www.odu.edu.tr

Tarihi : 20-12-2019 11:26:12