Hızlı Erişim

Doçentlik Sözlü Sınavı (Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi)

Doçentlik Sözlü Sınavı

13 Mart 2019 tarihli ve 30713 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Üniversitemiz Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Doçent kadro ilanına başvuruda bulunan adayın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 24 üncü maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi ile Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atama Koşulları ve Uygulama Yönergesi uyarınca yapılacak Doçentlik Sözlü Sınavına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

Sözlü Sınav Bilgileri

Adayın Adı Soyadı Bölüm Anasanat/Anabilim Dalı Sınav Yeri Tarih Saat
Dr. Öğr. Üyesi Sercan ÖZKELEŞ Müzik Müzikoloji Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 17.09.2019 14.00
Tarihi : 13-09-2019 13:32:46