Hızlı Erişim

Ayeum Veritabanı 13-23 Mayıs Tarihleri Arasında Deneme Erişimine Açılmıştır

Ayeum Veritabanı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 13-23   Mayıs 2019 tarihleri arasında üniversitemizin deneme erişimine açılmıştır. Erişim Adresi: https://ayeum.com/

Ayeum Veritabanı İçerik Bilgisi:

  1. Üniversitedeki tüm akademisyenlere hitap eder
  2. Üniversite sınırları içinde 365 gün 7/24 sisteme giriş yapılabilir. Kampüs dışında Proxy Ayarları yapmanız gerekmektedir. (Proxy Ayarları için tıklayınız)
  3. Nitel, Nicel ve Karma Araştırma yöntemleri ve araştırma sürecinde kullanılan yazılımların online ve interaktif olarak öğretildiği bir platformdur.
  4. Sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma araştırma yöntemleri ile ilgili eğitimler yer almaktadır. Ayrıca SPSS, AMOS, R uygulamaları,ENDNOTE, NVIVO, CMA, MAXQDA, Mendeley, Citavi, Zotero vb. yazılımlar online ve interaktif dersler yoluyla öğretilmektedir.
  5. Her eğitimde, eğitim öncesi kişilerin mevcut bilgi ve becerilerini ölçerek, kişiye özel öğrenme imkânları sunmaktadır.
  6. Ayeum Türkiye’nin SSCI, SCI, AHCI Index’te taranan dergilerdeki yayın sayısını ve yayın kalitesini artırmayı hedeflemektedir.
  7. Başta SPSS, AMOS, NVIVO, MAXQDA, ENDNOTE ve Nicel-Nicel-Karma Yöntem olmak üzere platformda 40’dan fazla online eğitim bulunmaktadır.
  8. Portalda yer alan Eğitimler ve Özel adresleri

 

Platformun tamamına erişmek için erişim adresi: https://ayeum.com/

 

Eğitime göre bazı erişim adresleri:

 

Temel SPSS Eğitimi

https://ayeum.com/ders/temel-spss-egitimi

İleri SPSS ve Veri Analizi

https://ayeum.com/ders/ileri-spss-ve-veri-

analizi

Karma Araştırma Yöntemleri

https://ayeum.com/ders/karma-arastirma-

yontemleri

Temel Nvivo Kullanımı

https://ayeum.com/ders/temel-nvivo-

kullanimi-56318

Makale Yazma Stratejileri

https://ayeum.com/ders/makale-yazma-

stratejileri

Tez Yazım Stratejileri ve Akademik Yazma

https://ayeum.com/ders/tez-yazim-stratejileri-

ve-akademik-yazma-i

Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi

https://ayeum.com/ders/olcek-gelistirme-ve-

uyarlama-egitimi

İntihal      ve      İntihalden      Kaçınma Stratejileri

https://ayeum.com/ders/intihal-ve-intihalden-

kacinma-stratejileri

Tarihi : 13-05-2019 09:30:52 / Düzeleme Tarihi :13-05-2019 12:48:02