Hızlı Erişim

Doçentlik Sözlü Sınav Duyurusu

13/03/2019 tarih ve 30713 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Doçent kadro ilanına başvuruda bulunan adayın “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’’nin 10. maddesi ile  Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atama Koşulları ve Uygulama Yönergesi uyarınca yapılacak Doçentlik Sözlü Sınavına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

 

Adayın Adı Soyadı

Naciye ERDOĞAN SAĞLAM

Bölüm/Anabilim Dalı

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği/Balıkçılık Yönetimi

Sınav Yeri

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Sınav Tarih ve Saati

24.05.2019 Cuma günü Saat:11’de

Tarihi : 10-05-2019 15:12:39