Hızlı Erişim
Anasayfa - Duyurular

Öğretim Üyesi İlanı

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (indir), özgeçmişleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (indir), özgeçmişleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Şartlar;

*Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

*Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi uyarınca Doçentlik unvanını sözlü sınav sonucunda almayanlar için sözlü sınav yapılacaktır.

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

 *Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

                                                      

MÜRACAAT TARİHİ; İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İLAN TARİHİ                       :

RESMİ GAZETE                                       13 MART 2019   

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri / Bağ Yetiştirme ve Islahı

Doçent

1

1

Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında Doçentliğini almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma / Entomoloji

Doçent

1

1

Bitki Koruma alanında Doçentliğini almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı / Peyzaj Planlama

Doçent

1

1

Peyzaj Mimarlığı alanında Doçentliğini almış olmak.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi

İktisat / İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

1

1

Uluslararası İktisat alanında Doçentliğini almış olmak.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi

İşletme / Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

1

Muhasebe alanında Doçentliğini almış olmak.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği / Balıkçılık Yönetimi

Doçent

1

1

Su Ürünleri alanında Doçentliğini almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Periodontoloji

Doçent

1

1

Periodontoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim / Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

2

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi

Doçent

1

1

Eğitim Yönetimi alanında Doçentliğini almış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon / Sinema ve Televizyon

Profesör

1

1

Uygulamalı İletişim alanında Doçentliğini almış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel / Heykel

Doçent

1

1

Plastik Sanatlar alanında Doçentliğini almış olmak.

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Müzik / Müzikoloji

Doçent

1

1

Müzik alanında Doçentliğini almış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi / Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

Spor Bilimleri alanında Doçentliğini almış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği / Spor Yönetimi

Doçent

1

1

Sosyoloji alanında Doçentliğini almış olmak. Spor Sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tarihi : 13-03-2019 15:25:35 / Düzeleme Tarihi :13-03-2019 15:27:18