Hızlı Erişim
Anasayfa - Duyurular

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Yerleştirme Duyurusu

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
2828 KANUN’UN EK 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

1. 2828 Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi hükümleri gereğince Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan atama sonuçlarına göre Devlet Personel Başkanlığınca Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilmeleri uygun görülen adaylar; ekteki dilekçe ile birlikte aşağıdaki istenilen belgeleri ve ekteki formları tamamlayarak başvurularını şahsen 14/01/2019 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
2. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesine göre; ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
3. Süresi içerisinde evrak teslim edip de ataması yapılamayanların adreslerine bilgi verilecek olup, Üniversitemizde bir kadroya yerleşip, evraklarını süresi içinde teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacak ve adreslerine bilgi verilmeyecektir.
4. Halen askerlik görevi nedeniyle silâh altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde durumlarını belirtir dilekçeyi Üniversitemize göndermeleri ve terhis tarihinden itibaren de 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenen belgelerle birlikte Üniversitemize bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir.
İstenilen Belgeler:
1) Kamu Görevine İlk Defa Atanacak Personele İlişkin Atama Başvuru Formu,
2) Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.(Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca da tasdik edilmiş sureti kabul edilecektir.)Yurtdışından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.
3) 2828 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlananların İstihdamına İlişkin Yerleştirme Sonuç Belgesi,
4) Sağlık Kurulu Raporu ( tam teşekküllü hastaneden),
5) Mal bildirimi formu (doğru ve eksiksiz olarak arkalı önlü tek sayfa halinde el yazısıyla doldurulacaktır),
6) (4,5x6) ebadında 6 adet fotoğraf (son 6 ay içinde),
7) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
8) Ortaokul veya Lise öğrenimi normal süresinden (3 yıldan) fazla olanların Hazırlık Sınıfı okuduğuna dair onaylı öğrenim belgesi gereklidir.
9) Adli ve Arşiv Sicil Kaydı Belgesi,
10) Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin),
11) Aile Kayıt Örneği (anne, baba ve 18 yaşından büyük tüm kardeşleri gösterir şekilde),
12) Yerleşim Yeri Belgesi,
13) SSK-Bağ Kur hizmet dökümleri (daha önce çalışılmış ise)


Dilekçe Örneği
Kamu Görevine İlk Defa Atanacak Personele İlişkin Atama Başvuru Formu
Mal Bildirimi Formu

Tarihi : 31-12-2018 15:36:43 / Düzeleme Tarihi :31-12-2018 16:04:05