Hızlı Erişim
Anasayfa - Duyurular

Öğretim Üyesi Alımı İlanı

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (indir), özgeçmişleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (indir), özgeçmişleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; Başvuru Formuna (indir), özgeçmişleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Genel Şartlar;

*Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

*Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi uyarınca Doçentlik unvanını sözlü sınav sonucunda almayanlar için sözlü sınav yapılacaktır.

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

*Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

*Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını belgelendirmeleri zorunludur.

                            

MÜRACAAT TARİHİ; İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

1

Nöroşirurji alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Genel Cerrahi alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

Tıbbi Patoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Ortopedi ve Travmatoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri /Üroloji

Doçent

1

1

Üroloji alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Göğüs Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Halk Sağlığı

Profesör

1

1

Halk Sağlığı alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Kardiyoloji

Doçent

1

1

Kardiyoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Göğüs Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Biyokimya

Profesör

2

1

Biyokimya alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Tıbbi Parazitoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Parazitoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

 

Tarihi : 31-12-2018 09:18:47 / Düzeleme Tarihi :31-12-2018 09:21:38